Współpraca z międzynarodowymi ekspertami to szansa na wymianę doświadczeń i kolejne inspiracje…

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

sdb m surowiecMiędzynarodowe konferencje to platforma do kontaktów specjalistów z różnych krajów. Kilkuset ekspertów z całego świata wzięło udział w XIII Międzynarodowym Sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018.

O znaczeniu takich spotkań rozmawiamy z obecnym na sympozjum w Berlinie Dyrektorem ds. Strategii GRUPA OŻARÓW S.A., Markiem Surowcem.


Panie Prezesie, rozmawiamy w Berlinie, podczas XIII Międzynarodowego Sympozjum Drogi Betonowe. Jak ważne - Pana zdaniem - jest uczestniczenie w takich spotkaniach?

Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach branżowych tej rangi, co sympozjum w Berlinie jest niezwykle cenne, gdyż daje szansę na wymianę doświadczeń, zdobycie inspiracji do dalszych prac i działań.

Do Berlina przyjechało liczne grono ekspertów z Polski. Profesor Jan Deja, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC ) przybliżył specjalistom ze świata doświadczenia z 25 lat budowy w Polsce dróg betonowych. Jak ocenia Pan nasz dorobek w tej dziedzinie, porównując go z osiągnięciami innych krajów?

GRUPA OŻARÓW S.A, którą reprezentuję i która jest członkiem SPC, zajmuje się budową dróg betonowych od 20 lat. Uważam, że jako branża i jako kraj osiągnęliśmy w dziedzinie budowy dróg betonowych znaczący sukces. Szacuje się, że do tej pory w Polsce powstało w technologii betonowej 650 km dróg ekspresowych i autostrad oraz 900 km. dróg lokalnych. Tylko w ostatnim roku wybudowano w tej technologii 120 km dróg lokalnych. Dynamika jest imponująca. Wykład wygłoszony przez prof. Jana Deję pokazał nasze polskie osiągnięcia w sposób wyrazisty. Muszę zaznaczyć, że w sympozjum uczestniczył także prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Obaj polscy eksperci cieszą się uznaniem w gronie międzynarodowych specjalistów od budowy dróg betonowych. Jest jeszcze jedno, czym uważam, możemy się pochwalić w realizacji inwestycji dróg betonowych - to znakomita współpraca z administracją różnych szczebli – zarówno tą rządową, jak i samorządową.

Wspomniał Pan o inspirującej roli takich wydarzeń, jak XIII Międzynarodowe Sympozjum Drogi Betonowe. Grupa Ożarów S.A. jest współorganizatorem konferencji, które promują w różnych miastach Polski technologię budowy dróg betonowych. Drugim, ważnym współorganizatorem są uczelnie. Czy spotkanie w Berlinie podsunęło Panu pomysł na wzbogacenie programu tych edukacyjnych spotkań?

Zanim odpowiem na pytanie dodam, że w gronie organizatorów są też stowarzyszenia inżynierskie, firmy wykonawcze… Ostatnio dołączyły do nas firmy: OAT i Kruszbet . Portal ViaExpert przygotowuje z tych wydarzeń relacje medialne. Myślę, że po 2 latach organizowania konferencji warto urozmaicić formułę spotkań. Możemy przecież zapraszać do udziału w nich także przedstawicieli świata nauki i firmy z innych krajów. Współpracującym z nami uczelniom bardzo zależy na poszerzaniu kontaktów, na wymianie wiedzy i doświadczeń. Podczas sympozjum w Berlinie poznałem ekspertów branży z wielu krajów- w tym ze Stowarzyszenia Producentów Cementu z Belgii oraz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. Doświadczenia specjalistów ze świata są znakomitym argumentem w prezentacji możliwości, jakie daje przy budowie dróg zastosowanie technologii betonowych. Te doświadczenia uczą również jak rozwiązywać ewentualne problemy. Współpraca ekspertów w wymiarze międzynarodowym jest bardzo cenna.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

Z Markiem Surowcem, Dyrektorem ds. Strategii GRUPA OŻARÓW S.A. 

rozmawiała: Anna Rogalińska

Zdjęcie: GRUPA OŻARÓW S.A.