Wszystko o drogach: szczegółowo, nowocześnie i bez stresu, czyli oferta Lehmann + Partner POLSKA

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

lehmann ginger

O innowacyjnej ofercie dla drogownictwa rozmawiamy z Wojciechem Kaczmarkiem, prezesem Zarządu Lehmann + Partner POLSKA Sp. z o.o.

 

 

Oferta Lehmann + Partner POLSKA to droga do wiedzy, pomocnej w pracy administratorów sieci drogowych. Jakie usługi z oferty firmy uważa Pan za szczególnie przydatne w zarządzaniu drogami?

Firma Lehmann + Partner POLSKA Sp. z o.o. posiada szeroki wachlarz usług dedykowanych zarządcom dróg wszystkich kategorii. Propozycję współpracy składamy nie tylko jednostkom samorządowym, ale również firmom wykonawczym, realizującym wszelakiego rodzaju prace drogowe wykonawcze i projektowe. Zarządcom dróg pomagamy w wypełnieniu nałożonych na nich obowiązków ustawowych. Dotyczy to m.in. prowadzenia ewidencji dróg, organizacji ruchu i kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Na przestrzeni 17 lat firma Lehmann + Partner POLSKA poszerzała i udoskonalała ofertę, czego dowodem ilość wykonywanych corocznie opracowań. Zachowanie wysokiej jakości, a także terminowości wykonywanych usług, zapewniają: doświadczona i wyspecjalizowana kadra pracownicza oraz baza technologiczna, czyli flota pojazdów pomiarowych i oprogramowanie naszego autorstwa. Produktem firmy, cieszącym się największym uznaniem jest fotorejestracja pasa drogowego, wykonywana przy użyciu wysokorozdzielczych kamer cyfrowych, sprzężona z precyzyjnym systemem pozycjonowania GPS wspomaganego jednostką inercyjną. Takie rozwiązanie pozwala na przedstawienie przebiegu granic pasa drogowego i przyległych działek (wraz z ich numerami ewidencyjnymi) bezpośrednio na odtwarzanych w sposób automatyczny zdjęciach. Precyzja pomiarów pozwala na przedstawienie zinwentaryzowanych elementów pasa drogowego w postaci planów sytuacyjnych z jednoczesnym powiązaniem ich z mapami ewidencyjnymi oraz zasadniczymi. Zgodnie z ideą technologii GIS, każdy element przedstawiony jest w swoim rzeczywistym położeniu i kształcie, tworząc wraz z informacjami atrybutowymi bazę danych ewidencji dróg. W powiązaniu z ewidencją dróg, firma świadczy usługi w zakresie projektowania organizacji ruchu, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach. Na uwagę zasługuje również fakt, że jako nieliczni na rynku polskim (poza GDDKiA) dokonujemy diagnostyki stanu nawierzchni jezdni, kontroli okresowej dróg oraz monitoringu stanu prowadzonych inwestycji drogowych z wykorzystaniem technologii automatycznych analiz ukierunkowanych na wykrywanie uszkodzeń nawierzchni. Od roku 2014 zrealizowaliśmy badania na drogach każdej kategorii, wykonując ok. 30 000 km pomiarów.

W Kaczmarek A RogalinskaWojciech Kaczmarek, Prezes Zarządu Lehmann + Partner POLSKA w rozmowie z red. Anną Rogalińską

Firma Lehmann + Partner POLSKA ma w zakresie prac także diagnostykę infrastruktury i mienia komunalnego powiązanego z drogami. Prowadzicie badania drzew w pasie drogowym, dostarczacie informacji na temat przebiegu i stanu ścieżek rowerowych. Jakie są Pana zdaniem perspektywy zapotrzebowania na te właśnie usługi, które obecnie w ofercie firmy mają jedynie status „usług dodatkowych”?

Nasza firma rozwija się dynamicznie, poszukując na rynku innowacyjnych usług, dzięki którym jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w różnych aspektach utrzymania dróg i infrastruktury w pasie drogowym. Jednym z elementów pasa drogowego są pasy zieleni i drzewa. Zmieniający się w ostatnich latach klimat, występujące coraz częściej huragany i trąby powietrzne, przyczyniają się do upadku drzew, a nawet ich wyrwania z korzeniami. Problemem są drzewa z pasa drogowego, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu. Naszym Klientom pomagamy w zebraniu szczegółowych informacji o położeniu drzew i ich stanie. Najłatwiejszą decyzją jest oczywiście wycinka, jednak coraz ważniejsze przy zarządzaniu zielenią stają się aspekty ekologiczne, takie jak zachowanie rosnących drzew (np. całych alei). Aby wykonywane przez nas prace były kompleksowe, postanowiliśmy wprowadzić usługę polegającą na diagnostyce drzew. Posiadając bazę drzewostanu zarządca może z wyprzedzeniem zaplanować zabiegi pielęgnacyjne, mające zapobiegać wypadkom spowodowanym przez drzewa. Nasza firma dysponuje kierunkowo wykształconym personelem, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, sympozjach, czy kongresach poświęconych tematyce drzew i zieleni. Usługa, którą wykonujemy jest rzetelnie realizowana zarówno w trosce o drzewa, jak i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Uważamy, że zapotrzebowanie na diagnostykę drzew w aspekcie zarządzania zielenią jest usługą perspektywiczną.

Charakter prac, które prowadzicie, innowacyjne technologie, które wykorzystujecie w tworzeniu baz danych wymagają od klienta pewnego przygotowania. Czy firma Lehmann + Partner POLSKA podejmuje działania edukacyjne ?

Dużą wagę przykładamy do wdrożenia naszych rozwiązań technologicznych, ułatwiających bieżącą pracę zarządcy drogowego. Dotyczy to szczególnie oprogramowania. W tym celu od lat organizujemy szkolenia. Mogą mieć charakter indywidualny w ramach realizacji konkretnego zlecenia, lub formę spotkań cyklicznych, organizowanych na skalę regionalną lub ogólnopolską.

Od 2006 roku jesteśmy organizatorem spotkań w Licheniu Starym k. Konina, dedykowanych zarządcom drogowym. Pierwsze edycje miały charakter konferencji, podczas których nasi specjaliści oraz zaproszeni eksperci przedstawiali technologie wykorzystywane w zarządzaniu i utrzymaniu dróg. Z czasem spotkania przerodziły się w warsztaty. Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę, wykonując podczas zajęć specjalnie przygotowane przez nas zadania. Wykorzystują w tym celu nasze autorskie aplikacje RoadMan oraz LP-Portal. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ewidencjonowaniem pasa drogowego, projektowaniem organizacji ruchu, diagnostyką dróg i drzew, prowadzeniem rejestru inwestycji, remontów i zajęcia pasa drogowego. Pozytywne opinie uczestników motywują nas do organizacji kolejnych edycji, jak również do wzbogacania programu i formuły spotkań o nowe aspekty zarządzania drogami.

Na koniec pytanie, które zadaje sobie chyba każdy potencjalny klient firmy Lehmann + Partner POLSKA: czy korzystanie z gotowej już bazy, z nowoczesnych systemów zarządzania drogami będzie rzeczywiście szybkie i łatwe, czyli „bezstresowe” ?

Korzystanie z gotowej bazy, która wdrożona jest wraz z oprogramowaniem do zarządzania drogami, daje użytkownikowi szerokie możliwości wykorzystania. Szybkość i łatwość pozyskiwania danych to podstawowa zaleta elektronicznej ewidencji dróg, wykonanej we wspomnianej już technologii GIS. Pozyskana i odpowiednio przetworzona informacja o drogach stanowi dla zarządcy podstawę do analizy, podjęcia prawidłowej decyzji i dalszych działań. Doskonałym przykładem „bezstresowego” dostępu do bazy danych jest aplikacja LP-Portal, która poprzez przeglądarkę internetową daje możliwość szybkiego przeglądania i pozyskiwania danych o drogach w danej jednostce administracyjnej. Portal będący autorskim rozwiązaniem naszej firmy został wprowadzony na rynek w 2015 roku, szybko zyskując zwolenników. To zasługa braku ograniczeń w ilości użytkowników oraz łatwego dostępu (nie ma potrzeby instalacji, wystarczy urządzenie podłączone do sieci Internet). Podział na część publiczną i z autoryzowanym dostępem do danych pozwala na publikację na stronie zarządcy mapy z przebiegami dróg oraz z informacjami na temat standardów zimowego utrzymania, czy utrudnień występujących aktualnie na drogach. Trzeba przy tym wspomnieć, że portal wykorzystywany jest nie tylko przez drogowców. Służy również Policji, Straży Pożarnej, Sztabom Zarządzania Kryzysowego, organom zarządzającym ruchem, służbom komunalnym. Ułatwia lokalizację zdarzeń na sieci dróg poprzez przedstawiony na mapach ich przebieg z informacjami o numerze i kilometrażu, jak również poprzez dokumentację zdjęciową pasa drogowego. Fotorejestracja pozwala na wykonywanie analiz „zza biurka”, co powoduje oszczędność kosztów przejazdów i czasu. Jest doskonałym materiałem do projektowania organizacji ruchu, przeprowadzania ocen stanu technicznego oraz analiz zdarzeń w pasie drogowym, również pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu. Elektroniczna ewidencja dróg to - poza wizualizacją stanu (mapy, fotorejestracja) - szeroki dostęp do statystyk i raportów generowanych na podstawie danych zapisanych w bazie. Dotyczy to zarówno wymaganych przepisami prawa Książki Drogi, Dzienników Objazdów, protokołów z kontroli okresowej dróg oraz obiektów mostowych, jak i szeregu statystyk ilościowych i jakościowych, odnoszących się do sieci dróg i elementów z nią powiązanych.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                                    

Rozmawiała: Anna Rogalińska