ITWL na konferencjach naukowych - Ryn

Opublikowano w Pozostałe informacje

W czerwcu 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą TRANSPORT XXI WIEKU. Organizatorem konferencji był Wydział TransportuPolitechniki Warszawskiej. Wydarzeniu patronowali: Jego Magnificencja RektorPolitechniki Warszawskiej oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Miejscem prezentacji osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych, krajowych i zagranicznych, zajmujących się problematyką transportu było centrum konferencyjne zamku Ryn na Mazurach. Omawiano tematy związane z transportem szynowym, drogowym, lotniczym i morskim - m.in. w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integracji ze środowiskiem.