Szkolenie nt. utrzymania i eksploatacji infrastruktury

Opublikowano w Pozostałe informacje

W kwietniu 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną przeprowadzili szkolenie pt. "Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją". Adresatami szkolenia byli żołnierze, zajmujący stanowiska ściśle związane z zarządzaniem infrastrukturą lotniskową.

Podczas szkolenia omawiano nawierzchnie wykonywane z betonu asfaltowego oraz z betonu cementowego. Przedstawiono technologie ich budowy- w tym materiały z których są budowane, stosowany sprzęt oraz organizację robót. Zwrócono uwagę na polskie i światowe dokumenty normatywne stosowane na polskich obiektach lotniskowych, dotyczące budowy i utrzymania nawierzchni. Omówiono warunki odbioru i eksploatacji nawierzchni lotniskowych kładąc nacisk na sprawdzenie podstawowych parametrów użytkowych.

Wykład dotyczył także utrzymania nawierzchni lotniskowych w warunkach normalnej i zimowej eksploatacji, diagnostyki nawierzchni lotniskowych oraz stosowania środków odladzających do zimowego utrzymania nawierzchni.