Doradztwo Techniczne, Nadzór Technologiczny

Opublikowano w Pozostałe informacje

Zakład Lotniskowy ITWL - świadcząc usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru technologicznego - wspiera użytkowników na obiektach lotnictwa państwowego i cywilnego. Oferowane usługi to: doraźne konsultacje, wydawanie orzeczeń dotyczących stosowanych technologii, kompleksowe wsparcie techniczne i technologiczne w ramach nadzoru prowadzonych prac budowlanych.

Zakład Lotniskowy ITWL wspomaga klienta podczas całego czasu prowadzenia prac. Udziela opinii, konsultacji i orzeczeń na etapie planowania i projektowania inwestycji. Wykonuje badania kontrolne zarówno materiałów budowlanych, jak i wykonanych już elementów obiektu w trakcie trwania budowy.

Jednostka prowadzi ekspertyzy odbiorcze po zakończeniu prac budowlanych, a w okresie eksploatacji obiektu służy pomocą w ramach okresowych badań eksploatacyjnych.