Usługi w zakresie konsultacji technologicznych – opinie, ekspertyzy, konsultacje

Opublikowano w Pozostałe informacje

Usługi w zakresie konsultacji technologicznych – opinie, ekspertyzy, konsultacje

W ofercie Zakładu Lotniskowego ITWL są usługi w zakresie konsultacji technologicznych podczas prac budowlanych na obiektach lotniskowych. Wykonywane są też badania kontrolne w czasie robót budowlanych.

Zakład Lotniskowy ITWL opiniuje proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania konstrukcyjne, pomaga rozwiązywać problemy napotykane  podczas prowadzonych prac budowlanych.

Oferuje też kompleksowe konsultacje w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na obiektach lotniskowych, przeprowadza ekspertyzy stosowanych materiałów i technologii.

Zakład Lotniskowy ITWL przeprowadza ekspertyzy w celu ustalenia aktualnego stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.