3 w 1 w Pruszkowie czyli … trzy różne odcinki na eksperymentalnej drodze z asfaltu z gumą

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie


Cz. I. rozmowy Anny Rogalińskiej z dr inż. Igorem Ruttmarem
Cz. II. rozmowy Anny Rogalińskiej z dr inż. Igorem Ruttmarem

KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska

W Pruszkowie pod Warszawą przy ulicy Parzniewskiej można obejrzeć doświadczalny odcinek, który jest efektem prac badawczych prowadzonych przez należącą do koncernu STRABAG jednostkę laboratoryjną TPA we współpracy z Politechniką Warszawską. Na liczącym ponad 500 m długości odcinku testowana jest technologia budowy drogi, opierająca się na zastosowaniu miału gumowego w asfalcie.

Pierwsze w Polsce prace naukowo - badawcze nad lepiszczami gumowo- asfaltowymi były prowadzone pod kierunkiem prof. Piotra Radziszewskiego oraz prof. Jerzego Piłata z Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Politechnika Warszawska przebadała i wybrała lepiszcza odpowiednie do dalszego stosowania. Laboratoria TPA opracowały receptury dla nowych mieszanek mineralno- asfaltowych zawierających lepiszcze gumowo - asfaltowe. Ten wspólny projekt realizowany jest od 2 lat. Badania prowadzone są w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dofinansowanego z PARP.

Technologia wykorzystana przy budowie drogi w Pruszkowie opiera się na zastosowaniu znacznej ilości miału gumowego w asfalcie - około 15 – 18 %, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów mieszanki powstałej w procesie technologicznym – w tzw. technologii „ na mokro”. Połączenie asfaltu z gumą oferuje nowe możliwości rozwoju technologii budowy dróg, które STRABAG Sp. z o.o chciałby wykorzystać przy realizacji projektów inwestycyjnych.

Na czym polega innowacyjność rozwiązań zastosowanych w Pruszkowie na doświadczalnym odcinku drogi?

Jakie korzyści płyną z eksperymentalnych technologii?

Zapraszamy na dwie części wywiadu z dr inż. Igorem Ruttmarem, Prezesem Zarządu TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o. o. Rozmawiamy o doświadczalnym odcinku drogi jako o rezultacie projektu badawczego, który bazuje na wykorzystaniu gumy z recyklingu opon do przedłużania trwałości dróg.

Źródło: Informacja prasowa STRABAG