Naprawa pęknięć A2 – Specjalistycznie Solidnie Skutecznie

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

Większość firm budujących autostradę A2 zleciła wykonanie uszczelnień rozwartych szczelin kontaktowych oraz naprawę pęknięć skurczowych specjalistycznej firmie OAT. Firma OAT w Polsce należy do niemieckiej, rodzinnej firmy Otto Alte-Teigeler GmbH. Skrót OAT pochodzi od imienia i nazwiska założyciela firmy. W roku 1993 polska firma OAT dokonała transferu technologii z Niemiec. Przedstawiana technologia jest efektem myśli technicznej powstałej wskutek ścisłej współpracy pracowników administracji państwowej z pracownikami naukowymi i pracownikami przedsiębiorstw w ramach niemieckiego stowarzyszenia badawczego drogownictwa FGSV.

Jak wygląda realizacja tej technologii w praktyce – pokażemy, krok po kroku, na zamieszczonym poniżej filmie.


KameraViaexpert_long_1
A2 DSS 20120319 4
A2 DSS 20120319 5
A2 DSS 20120319 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Film obrazuje stosowaną przez OAT technologię naprawy przez uszczelnianie rozwartych szczelin kontaktowych. Szczeliny te powstają na każdej budowanej drodze w miejscu łączenia działek roboczych. Rozsądek inżynierski nakazuje, aby tego rodzaju miejsca uszczelniać, po pierwsze skutecznie, po drugie przed nastaniem zimy. Są jednak sytuacje, że nie jest to możliwe przed zimą. W takim przypadku należy to zrobić niezwłocznie po zimie, kiedy nie ma deszczu a temperatura powietrza przewyższa 5 stopni Celsjusza.

Krokiem pierwszym jest poszerzenie istniejącej szczeliny do szerokości w granicach 12-15 mm i głębokości od 20 do 25 mm. Służą do tego specjalistyczne frezarki tarczowe. Na filmie widzą Państwo jedną z przykładowych frezarek, które wykorzystuje firma OAT.

W drugiej kolejności wyfrezowana szczelina jest oczyszczana przy pomocy gorącego, sprężonego powietrza. Gorące powietrze powoduje bardzo dobre oczyszczenie szczeliny. Jednocześnie rozpuszcza zawarty w mieszance asfalt dzięki czemu, wypływa on na ścianki boczne i wierzch rozfrezowanej szczeliny. Asfalt ten tworzy czystą warstwę lepiszcza, która bardzo dobrze łączy się zalewą asfaltowo – kauczukową BIGUMA TL 82.

Ostatnim etapem prac w przypadku uszczelnień warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej jest wypełnienie wyfrezowanej szczeliny zalewą asfaltowo – kauczukową aplikowaną przy pomocy ramki stalowej - ruchomego buta.

W przypadku, gdyby naprawa była wykonywana na warstwie ścieralnej, wówczas górna warstwa wykonanej zalewy byłaby pokrywana specjalnym drobnym kruszywem łamanym o uziarnieniu od 1 do 3 mm.

W przypadku pęknięć skurczowych, które nie przebiegają w linii prostej, tak jak w przypadku szczeliny kontaktowej, procedura wykonywania jest dokładanie taka sama:

Etapy prac to:

  1. poszerzenie istniejącej szczeliny,
  2. oczyszczanie wyfrezowanej szczeliny przy pomocy gorącego, sprężonego powietrza,
  3. wypełnienie wyfrezowanej szczeliny zalewą asfaltowo – kauczukową aplikowaną przy pomocy ramki stalowej - ruchomym butem.

Wykonywanie tego typu napraw powierzane jest wyłącznie firmom specjalistycznym, takim jak OAT.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą w OAT zasadą

3 S: Specjalistycznie, Solidnie, Skutecznie

Przestrzegając ściśle tej zasady firma OAT naprawiła do chwili obecnej w Polsce spękania o długości kilku tysięcy kilometrów, dla przykładu: na autostradzie A2 w okresie 2006 do 2009 roku firma OAT wykonała naprawy pęknięć o łącznej długości około 350 km.

Firma OAT dziękuje wszystkim firmom, które obdarzyły ją zaufaniem i powierzyły wykonanie nie cierpiących zwłoki napraw.