Województwo łódzkie – lider w budowie i eksploatacji dróg o nawierzchni betonowej

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

Zapraszamy na rozmowę z Maciejem Zalewskim, rzecznikiem łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Gdzie na sieci dróg zarządzanych przez łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zastosowano technologię betonowych nawierzchni? Które drogi są eksploatowane, a które inwestycje są dopiero na etapie realizacji?

Województwo łódzkie jest zdecydowanie liderem, jeśli chodzi o budowę i eksploatację dróg o nawierzchni betonowej. W ciągu ostatnich lat do użytku oddano blisko 200 km dróg ekspresowych o takich nawierzchniach. Pierwszą wielką tego rodzaju inwestycją była przebudowa starej drogi krajowej nr 8 między Piotrkowem Trybunalskim i granicą województwa mazowieckiego do standardu drogi ekspresowej. Zadanie było w dwójnasób trudne, ponieważ pierwszy raz zastosowano tam nawierzchnię betonową, a dwa, że prace odbywały się pod ruchem (to jedna z najruchliwszych dróg w kraju). Było więc to bardzo poważnym technologicznym i logistycznym wyzwaniem. Kolejną wielką inwestycją była budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Wieluń – węzeł Rzgów. W ramach 8 kontraktów powstało tam łącznie blisko 101 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu (razem z odcinkami o nawierzchni bitumicznej – odcinki 3 i 7) wybudowano 114 kilometrów trasy. Obie opisywane trasy są już z powodzeniem użytkowane i znacznie ułatwiają podróżowanie po regionie.

Kolejną drogą w technologii betonu jest autostrada A-1 odcinek Stryków – Tuszyn (blisko 40 km). Odcinek tej trasy jest w zaawansowanej fazie budowy. Całość podzielono na 3 zadania i każdy z wykonawców położył już pierwsze próbne odcinki betonowej nawierzchni. Ich badania wypadły pomyślnie i prace są kontynuowane. W zależności od zadania, na dziś, gotowych nawierzchni jest od 2 do 15 %. Zgodnie z zapisami kontraktu trasa powinna zostać oddana do użytku latem przyszłego roku ale jeśli uda się utrzymać dotychczasowe, doskonałe tempo prac, jest duża szansa na wcześniejsze przekazanie drogi do użytkowania.

Czy technologia budowy nawierzchni betonowych nie wydłuża terminów realizacji inwestycji drogowych?

Wybór nawierzchni betonowych nie wpływa na terminy realizacji inwestycji drogowych. Należy tu podkreślić, że układanie górnych warstw konstrukcji (bo o nich w tym miejscu mowa) jest zaledwie ułamkiem całego ogromnego procesu budowy.

Czy koszty budowy i utrzymania dróg o nawierzchniach betonowych są bardzo wysokie - wyższe niż w przypadku nawierzchni bitumicznych?

Jeśli chodzi o szeroko rozumiane koszty eksploatacyjne nawierzchni betonowych, w przypadku zimy ich utrzymanie jest porównywalne z nawierzchniami bitumicznymi. Co do kompleksowego utrzymania, na dziś trudno jest nam zrobić podobne zestawienie, jako, że wszystkie de facto drogi wykonane w tej technologii są jeszcze na gwarancji i mamy zbyt mało doświadczeń, aby dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.

Czy na podstawie doświadczeń z użytkowania drogi ekspresowej S8 można już wskazać zalety dróg z nawierzchnią betonową? Jak np. takie nawierzchnie sprawdzają się przy obciążeniu ciężkim transportem lub w wysokich temperaturach, jakie występowały w Polsce tego lata?

Z dotychczasowych obserwacji drogi S-8, można stwierdzić, że nawierzchnie betonowe doskonale znoszą duże obciążenia i są praktycznie niewrażliwe na wysokie temperatury.

Czy łódzki oddział GDDKiA ma w planie kolejne inwestycje drogowe z nawierzchnią betonową?

Najważniejszą z planowanych inwestycji o nawierzchni betonowej jest autostrada A-1 Tuszyn – Pyrzowice. Mowa jest oczywiście o odcinku tej trasy biegnącym przez teren województwa łódzkiego, czyli od Tuszyna do granicy z województwem śląskim.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Zdjęcia z budowy odcinka A1 od węzła Romanów (A-1/DW714) do węzła Tuszyn (A-1/DK91) o długości ok. 16 km

 

Zdjęcia z budowy odcinka A1od węzła Brzeziny (A-1/DK 72) do węzła Romanów (A-1/DW714) o długości 11 kilometrów

 

Zdjęcia z budowy odcinka A1 od węzła Łódź – Północ (A-1/A-2) do węzła Brzeziny (A-1/DK 72) o długości 14,1 km

Zdjęcia: Maciej Zalewski 
Źródło: GDDKiA Oddział w Łodzi