Misja

Inżynieria drogowa w obecnej dobie jest sztuką w najwyższym stopniu interdyscyplinarną - nauką stosowaną wykorzystująca teoretyczne osiągnięcia ze wszystkich dziedzin wiedzy. Rozwój inżynierii drogowej jest w ostatnich latach coraz szybszy i nie ogranicza się bynajmniej do tego, co widzimy „gołym okiem” (drogi, mosty, wiadukty, tunele itd.). Można śmiało postawić tezę, że to czego nie widać w inżynierii drogowej (prace naukowe, badawczo rozwojowe, postęp techniczny, postęp organizacyjny, inżynieria ruchu, analizy ekonomiczne, telematyka, informatyka, postęp w zakresie ratownictwa, szybkość i „celność” informacji itd.) jest nawet strategicznie ważniejsze i niezwykle ekscytujące, dla każdego, kto ma ambicję rozwijać sieć drogową na swoim terytorium.

W dobie tak szybkiego rozwoju inżynierii drogowej, najcenniejszym „towarem strategicznym” jest wiedza, inspiracja oraz dobra rada i opinia eksperta - doświadczonego specjalisty. Na tej podstawie budowane są innowacyjne, doskonalsze od dotychczasowych, rozwiązania projektowe, organizacyjne, techniczne, a także lepsze relacje między sektorem publicznym i prywatnym, itd.

Misją portalu ViaExpert jest ułatwienie dostępu do ważnych informacji z zakresu budownictwa komunikacyjnego i inżynierii drogowej, dotyczących zwłaszcza aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz do opinii ekspertów, stanowiących źródło inspiracji do twórczych, innowacyjnych rozwiązań.

Misja ViaExpert została podjęta w przeświadczeniu, że będą ją współtworzyć oraz z niej korzystać osoby fizyczne, prawne, organizacje państwowe i pozarządowe, w celu poprawy jakości usług drogowych w Polsce. Ponadto, wynika ona z przekonania, że wraz z rozwojem inżynierii drogowej, będzie się szybko rozwijało zapotrzebowanie na najcenniejszy kapitał niematerialny inżynierii drogowej, nagromadzony między innymi dzięki portalowi ViaExpert - wiedzę i doświadczenie.