Jak optymalnie wykorzystywać pieniądze na drogi samorządowe…

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

Adam Czerwinski COVER

3 mld 244 mln złotych to wartość środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) przeznaczonych w 2020 roku na dofinansowanie realizacji 2 297 zadań na terenie powiatów i gmin Co jest potrzebne, aby optymalnie wykorzystać rządowe wsparcie? Zapraszamy na rozmowę z Adamem Czerwińskim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Przewodniczącym Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych.

Bądźmy solidarni bo drogi to krwiobieg gospodarki…

włącz . Opublikowano w Zarządzanie drogami

ostroda

Zdaniem ekspertów branża budowlana - w Polsce i w skali światowej– jest w obecnej, kryzysowej sytuacji szansą na tworzenie Produktu Krajowego Brutto a zatem środkiem na podtrzymanie funkcjonowania gospodarki. Podobną rolę odegrać może drogownictwo. Argumentem przemawiającym za wspieraniem tego sektora jest strategiczne znaczenie dróg dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Drogi – podkreślają zgodnie specjaliści z dziedziny infrastruktury i ekonomii- to krwiobieg gospodarki.

Innowacje - droga dla drogownictwa czyli II Forum „Beton w drogownictwie” w Ostródzie

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

II Forum „Beton w drogownictwie”

Polski Kongres Drogowy - Polski Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego zorganizowały w Ostródzie II edycję Forum „Beton w drogownictwie”. Konferencji towarzyszyła wystawa podczas której firmy zaprezentowały materiały, urządzenia oraz technologie potrzebne do budowy, utrzymania i remontów dróg betonowych.

Transfer wiedzy dla komunikacji bez granic

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

KDBRD2020 ZBIOROWE

Współpraca polskich i niemieckich specjalistów z dziedziny drogownictwa ma wieloletnią tradycję i coraz bardziej konkretną postać. Przykładem zacieśniania kontaktów jest obecność ekspertów z obu krajów na konferencjach branżowych. Do tematów budzących szczególne zainteresowanie specjalistów z Polski i Niemiec należy budowa oraz  utrzymanie dróg o nawierzchniach z betonu cementowego.