Chcemy przedstawiać prawdziwy obraz betonu…

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Ernest Jelito 2019Źródło zdjęcia: SPC

Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) zaprosiło dziennikarzy na spotkanie w Warszawie, podczas którego naświetlono aktualną sytuację produkcji cementu i betonu na rynku polskim i światowym. Zaprezentowane, korzystne dla branży dane oraz statystyki są w dużej mierze efektem działań SPC na rzecz jakości cementu. „Pewny Cement” to dziś nie tylko hasło, ale ocena rzeczywistych wartości tego materiału.

Zapraszamy na rozmowę z Ernestem Jelito, Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu, Prezesem Cementowni Górażdże.

Panie Prezesie, jakie działania podejmuje branża, aby przekonywać, że cement jest przyjazny środowisku?

Przede wszystkim staramy się pokazać, jaka jest emisyjność betonu w porównaniu do innych materiałów. Dbamy o to, by osoby decydujące o inwestycjach miały możliwość wyboru technologii w jakiej będą realizowane inwestycje, by robiły to w oparciu o rzeczywiste dane wpływu na środowisko lub cechy użytkowe danego materiału. To jest podstawowe zadanie, jakie chcemy realizować.

Z zaprezentowanych dziennikarzom statystyk wynika, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrosła produkcja cementu w Polsce. Jaki udział w osiągnięciu tego wyniku miał coraz intensywniej realizowany program budowy w naszym kraju dróg o nawierzchniach z betonu cementowego?

Statystki pokazują, że w Polsce mamy bardzo zrównoważone zużycie cementu w trzech sektorach - ponad 30 proc. produkcji trafia do infrastruktury, po tyle samo mniej więcej do budownictwa kubaturowego i mieszkaniowego.

Polska jest najnowocześniejszym w Europie, liczącym się producentem cementu. Jakie Pan widzi dalsze perspektywy rozwoju branży? Czy będziemy się jako kraj starać o jeszcze lepszą pozycję na rynku europejskim?

Sądzę, że osiągnęliśmy już pewien poziom nasycenia zapotrzebowania na cement. Ani zdolności przerobowe budownictwa, ani środki na inwestycje nie spowodują już dalszego wzrostu produkcji. Uważam, że ten poziom produkcji cementu, jaki obecnie mamy jest optymalny, bo jest wyważony pomiędzy tym, co sektor budowlany potrzebuje i tym, co my jesteśmy jako branża w stanie w rozsądny sposób i w ilościach o dobrej jakości dostarczyć naszym Klientom.

Od połowy grudnia 2018 roku pełni Pan funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu. Czy zamierza Pan wprowadzić jakieś zmiany do istniejącej strategii działań podejmowanych przez SPC?

Skupię się przede wszystkim na tym, o czym powiedziałem na początku naszej rozmowy- na tym, by projektanci, inwestorzy w ogóle społeczeństwo otrzymywało aktualne informacje o produkcie, który branża dostarcza na rynek, by była to pogłębiona wiedza o przemyśle cementowym i betonowym. Chodzi o to, by cement przestał być postrzegany wyłącznie, jako szary proszek a beton, jako szara masa. To przecież zupełnie inne produkty, o innych cechach użytkowych niż te, które produkowano przed 20-tu laty. I to jest podstawowe zadanie, jakie stoi przed Stowarzyszeniem Producentów Cementu- przedstawienie prawdziwego obrazu przemysłu cementowego, zaprezentowanie pełnej gamy możliwości wykorzystania jego produktów.

Dziękuję bardzo rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska