Zmiany w zasadach wykonawstwa, praca nad jakością procesów budowy dróg betonowych…

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert


Click to zoom
Źródło zdjęcia: ViaExpert

O aktualnych tendencjach w technologii budowy oraz wizji przyszłości dróg betonowych w Niemczech rozmawiamy z dr Marko Wielandem, kierującym Referatem Dróg Betonowych w BASt.


Jakie są aktualne tendencje w budowie dróg o nawierzchniach betonowych, które mają prowadzić do uzyskania optymalnej jakości dróg?

Ważnym działaniem, jakie obecnie prowadzimy w Niemczech dla podniesienia jakości budownictwa nawierzchni dróg betonowych jest poprawa zbioru zasad ich wykonawstwa. Pracujemy właśnie nad aktualizacją nowych „Dodatkowych Przepisów Technicznych budowy nawierzchni betonowych” (nowe ZTV Beton). Powstają nowe kryteria dla betonu i dla parametrów budowlanych. Na przykład zamierzamy odporność na ściskanie zastąpić wytrzymałością na rozciąganie, bo to jest przy sprawdzeniu odporności betonu naprawdę ważny parametr. Oprócz wprowadzenia tego parametru istotna jest też analiza statystyczna danej kwestii. W przyszłości nie będzie się ona odbywała na podstawie średnich wartości opisujących dany parametr, lecz na podstawie wartości kwantylowych wytrzymałości na rozciąganie. Będą postawione pewne wymogi, które określą minimum kwantylowe odporności betonu na rozciąganie. Uzyskamy dzięki temu jednorodniejsze - w porównaniu do dotychczasowych - nawierzchnie betonowe tzn. nawierzchnie o identycznych właściwościach, co pozwoli, patrząc długoterminowo, utrzymać dłuższą żywotność nawierzchni.

Kolejną ważną rzeczą jest poprawienie właściwości funkcjonalnych dróg o nawierzchniach betonowych. Na pierwszym miejscu stawiamy równość. Także w tym zakresie spróbujemy podwyższyć dotychczasowe wymagania. Mamy już rozwiązania, dzięki którym da się ten cel osiągnąć. Metodą, która to umożliwia jest Grinding. Ta technologia pozwala osiągnąć równość nawierzchni oscylującą na poziomie poniżej 2mm w odniesieniu do łaty 4-metrowej. Te zabiegi również przyczynią się do zwiększenia żywotności nawierzchni betonowych. W procesie eksploatacji dróg, przy dobrej równości będą mniejsze dynamiczne obciążenia z kół, zwłaszcza z pojazdów ciężkich. Grinding ma także tę zaletę, że nie tylko daje teksturę o wysokiej równości, ale także wydłuża okres dobrej przyczepności (dzięki bardzo dobrej szorstkości - dodatek redakcyjny) i redukcji hałasu na nawierzchni jezdni czyli poprawia funkcjonalność dróg betonowych w całym cyklu ich użytkowania.

Jaka jest wizja przyszłości dróg betonowych w Niemczech?

Wizje przyszłości są już właściwie bardzo konkretne i są obecnie opracowywane w projekcie badawczym. Naszym długofalowym celem jest poprawa bezpieczeństwa, czyli pewności właściwego przebiegu procesów budowy dróg betonowych. To duże przedsięwzięcie badawcze o całkowitym koszcie rzędu 7. czy nawet 8. milionów Euro. Do projektu włączone są m.in. takie firmy jak firma Wirtgen czy tez firma Liebherr - producenci technologii mieszania betonu. Produkcja betonu, a w tym także procesy mieszania go do właściwej konsystencji, jest bardzo ważna. Dbamy przede wszystkim o to, by w przyszłości mieć pewność, że produkujemy właściwy beton. Do tego potrzeba bardzo dużej wiedzy technicznej o maszynach. Można ją zdobyć z pomocą środków badawczych przy udziale firmy Liebherr. Ponadto ważna jest cyfryzacja i komunikacja maszyn między sobą tak, by dane z procesu mieszania przekazywane były do układarki mas betonowych po to, by przy nakładaniu masy móc uzyskać jak najlepszą możliwą jakość. I znów wracamy do równości nawierzchni, która jest kwestią o ogromnym znaczeniu. Mamy trójwymiarowe systemy laserowe, które skanują równość przed wykonaniem nawierzchni i zaraz po tym porównują równość, by bezpośrednio wpływać na proces sterowania pracą układarki. To są duże wyzwania. Muszą zostać wykryte poszczególne reologiczne parametry świeżego betonu i musi być możliwe ich przenoszenie z maszyny do maszyny. Chodzi zatem o stworzenie języka maszyn. Ale wszystko to są rzeczy, których jeszcze nie ma. Obecnie pracujemy z bardzo konwencjonalnymi parametrami, opisującymi cechy świeżego betonu takie, jak rozpływ czy sedymentacja, co nie wystarczy do sterowania maszyną. To są zamierzenia długoterminowe.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Materiał powstał dzięki współpracy z Panem Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).