Eksperci o 13 Międzynarodowym Sympozjum Drogi Betonowe Berlin 2018

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

 Dzięki prezentacji wygłoszonej w Berlinie przez prof. dr hab. inż. Jana Deję, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) uczestnicy sympozjum poznali 25 lat doświadczeń polskich w budowie dróg betonowych.

Profesor Jan Deja na sympozjum w Berlinie patrzy z perspektywy 21 lat. „Pierwsza konferencja o tematyce dróg betonowych w której uczestniczyłem odbywała się w 1997 roku w Lizbonie (…) Jako Polacy nie mieliśmy wtedy wiele do pokazania. Nie mieliśmy praktycznie żadnych realizacji dróg o nawierzchniach betonowych. A dziś pokazujemy 650 km autostrad i dróg ekspresowych, które zostały zbudowane w tej technologii, mówimy, że kolejnych 750 km takich dróg będzie wybudowane, mówimy, że mamy już w Polsce 900 km betonowych dróg lokalnych. To są powody do satysfakcji. Po prelekcji, w kuluarach otrzymałem od kolegów z innych krajów wiele sympatycznych gestów, komentarzy i pytań: jak to zrobiliście, jak wam się udało... W prezentacji, którą obejrzeli uczestnicy sympozjum w Berlinie pokazałem jak do obecnego stanu realizacji dróg betonowych w Polsce doszliśmy. Efekty są konsekwencją determinacji w przygotowaniu dokumentów technicznych, w szkoleniu ludzi, w pokazywaniu dobrych praktyk. I to zadziałało.”

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej w sympozjach poświęconych zagadnieniom dróg betonowych widzi szansę na doskonalenie technologii stosowanych w budowie takich dróg w Polsce. „Świat nie stoi w miejscu - mówi prof. Antoni Szydło - My też powinniśmy spróbować nowych doświadczeń.”

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło jest prekursorem wprowadzania na naszych drogach technologii betonu zbrojonego. 13 lat temu powstał taki odcinek między Wrocławiem i Legnicą, w 2012 roku oddano do użytku zbudowany w tej technologii odcinek autostrady A2 przy granicy z Niemcami.

„Podczas sympozjum w Berlinie - mówi prof. Antoni Szydło - chodziłem na sesje, gdzie były referaty poświęcone nawierzchni betonowej o ciągłym zbrojeniu. Mamy w Polsce własne obserwacje związane z tą technologią, ale warto wiedzieć, jakie zmiany są wprowadzane w innych krajach.

Prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zwraca uwagę na możliwość poznania podczas sympozjum w Berlinie niemieckich doświadczeń z zakresu selekcji materiałów do budowy dróg betonowych. Prof. Michał A. Glinicki jest ekspertem RILEM i ACI od trwałości betonu, autorem czterech monografii i wielu publikacji naukowych na temat innowacyjnych rozwiązań materiałowych i metod diagnostycznych, który prowadził wykłady na amerykańskich uczelniach technicznych.

„Mniej więcej 10 lat temu Niemcy napotkali na poważny problem z przedwczesnymi uszkodzeniami nawierzchni autostrad, które zostały wywołane przez reakcję alkalia- kruszywa. Ponieważ Polskę i Niemcy dzielą tylko rzeki Odra i Nysa, te same minerały budują złoża kruszyw, które są eksploatowane po obu stronach granicy. Stąd moja troska o odpowiedni wybór kruszyw do betonu nawierzchniowego i konstrukcyjnego, zwłaszcza stosowanego w warunkach zewnętrznego dostępu alkaliów i silnego obciążenia zmęczeniowego, charakterystycznego dla trans granicznych korytarzy tranzytowych. Podstawowy motyw mojego przyjazdu na sympozjum do Berlina to chęć skonfrontowania naszego sposobu rozpoznawania reaktywności kruszyw i uzgodnienie badań porównawczych metodą RILEM z ekspertami niemieckimi. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów tego spotkania.”

Z obecności w Berlinie polskich specjalistów od budowy dróg betonowych zadowoleni są gospodarze. Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej od lat wspiera współpracę polskich i niemieckich drogowców, uczestnicząc w „Śląskim Forum Drogownictwa.” To organizowane od 6 lat Forum - mówi Werner Bednorz - jest platformą wymiany doświadczeń- m.in. z udziałem specjalistów z Niemiec. Cieszę się z obecności polskich ekspertów na międzynarodowym sympozjum na temat dróg betonowych, bo to potwierdza, że także współpraca Polski i Niemiec w dziedzinie budowy dróg zacieśnia się. Mam nadzieję, że okazji do spotkań polskich i niemieckich specjalistów z tej dziedziny będzie jeszcze więcej”.

O 13 Międzynarodowym Sympozjum Drogi Betonowe w Berlinie będzie można przeczytać w najbliższym numerze kwartalnika BTA. Wydawcą pisma jest Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).

Tekst i zdjęcia: Anna Rogalińska