Profesjonalna naprawa pęknięć nawierzchni - redukcja kosztów, poprawa użyteczności i estetyki

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

W roku 1995 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych firma OAT Sp. z o.o., jako jednostka autorska, opracowała Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) D-05.03.15 pt. „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. Omówiono w nich szczegółowo metody naprawy pęknięć. Procedury opisane w OST są aktualne do dziś.

Dlaczego warto o tym wiedzieć? Praktyka pokazuje, że w Polsce pęknięcia nawierzchni drogowych z reguły nie są naprawiane we właściwym czasie. Nadal nie wszyscy zajmujący się utrzymaniem dróg wiedzą, że w Polsce wykorzystywana jest bardzo skuteczna metoda naprawy pęknięć, opracowana i dopracowana do perfekcji w Niemczech. Do Polski wprowadziła ją już w roku 1993 firma  OAT Sp. z o.o. Działając od 17 lat na polskim rynku firma OAT Sp. z o.o. naprawiła tą metodą ponad 4 tysiące kilometrów pęknięć podłużnych i poprzecznych oraz otwartych spoin i złączy technologicznych nawierzchni asfaltowych. Przedstawiamy Państwu filmy, które obrazują przebieg jej realizacji oraz użyteczność tej metody. Przygotowaliśmy je z myślą o tych, którzy nie mieli jeszcze możliwości zapoznania się z nią w praktyce, są natomiast zainteresowani skutecznym rozwiązaniem kłopotliwego problemu naprawy pęknięć oraz nieszczelnych spoin i złączy technologicznych. Warto przyjrzeć się tej metodzie i … skorzystać z niej, mając na uwadze redukcję kosztów utrzymania nawierzchni drogowych, poprawę ich użyteczności technicznej i estetykę.

naprawa_spekan_5

Profesjonalna naprawa pęknięć „krok po kroku”:
  1. Usunięcie asfaltu, którym nieskutecznie dokonywano naprawy pęknięcia.
  2. Wyfrezowanie komory wypełnienia.
  3. Oczyszczenie komory wypełnienia przy pomocy gorącego powietrza pod ciśnieniem 0,6 MPa.
  4. Wypełnianie komory wypełnienia masą zalewową o temperaturze około 200 stopni Celsjusza.
  5. Posypanie (z nadmiarem) masy zalewowej bazaltowym piaskiem łamanym o frakcji 1-3 mm.
  6. Po ostygnięciu masy zalewowej usunięcie niezwiązanego z masą piasku łamanego.
Przekazanie naprawionej nawierzchni do ruchu może nastąpić po 15-20 minutach od zalania masą.

Więcej o uszczelnianiu nawierzchni drogowych można znaleźć w artykule "Nawierzchnie drogowe - dłuższa użyteczność dzięki uszczelnianiu"

naprawa_pekniec_6