Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa daje nam ... zdrowie

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Infrastruktura 2013 Dabczynski
Zdzisław Dąbczyński jest autorem książki - "Inspiracje i drogowskazy"

Infrastruktura 2013 Dabczynski Broszura "ABC oddychania, czyli jak radzić sobie z astmą"

Niespodzianką w ofercie Targów Infrastruktura 2013 była propozycja firmy WIMED, znanej od 25 lat  i cenionej za znakomity sprzęt oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom dróg. Na stoisku WIMED-u promowano działalność powołanej właśnie do życia Fundacji Wimed Plus. Jej powstanie jest naturalną konsekwencją wydanej w 2013 roku, książki pt. „Inspiracje i drogowskazy” napisanej przez założyciela firmy WIMEDZdzisława Dąbczyńskiego. Książka jest zbiorem przemyśleń o życiu godnym i efektywnym - w wymiarze zawodowym i prywatnym. Tylko takie życie – konstatuje Autor - daje nam poczucie bezpieczeństwa.  Fundacja Wimed Plus  idzie dalej od literatury. Uczy, jak zawarte w literaturze idee przyjaznego nam, bezpiecznego życia urzeczywistniać.

O Fundacji Wimed Plus: o celach i działalności rozmawiamy z  jej pomysłodawcą i twórcą, Zdzisławem Dąbczyńskim.

Anna Rogalińska w rozmowie ze Zdzisławem Dąbczyńskim, założycielem Fundacji Wimed Plus
KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska