Uczymy się od siebie, dzielimy się swoimi doświadczeniami

Profesjonalna naprawa pęknięć nawierzchni - redukcja kosztów, poprawa użyteczności i estetyki

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

naprawa_pekniec_6W roku 1995 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych firma OAT Sp. z o.o., jako jednostka autorska, opracowała Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) D-05.03.15 pt. „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. Omówiono w nich szczegółowo metody naprawy pęknięć. Procedury opisane w OST są aktualne do dziś.

Asfaltowe nawierzchnie porowate - skuteczna metoda redukcji hałasu komunikacji drogowej

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Stałym dążeniem inżynierii drogowej jest konstruowanie nawierzchni drogowych w taki sposób, aby ruch pojazdów odbywał się po nich w sposób bezpieczny, komfortowy dla użytkownika oraz mało uciążliwy dla otoczenia. Z wymogu bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że nawierzchnie powinny charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem tarcia, równością oraz zapewniać szybkie odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni. Zmniejszenie uciążliwości dla otoczenia polega między innymi na ograniczeniu hałasu generowanego na styku opona-nawierzchnia. Jest to jeden z głównych i najbardziej znaczących składników hałasu komunikacji drogowej. „Klasyczne” nawierzchnie drogowe o warstwach ścieralnych z betonu asfaltowego, betonu cementowego, mastyksu grysowego (SMA), asfaltu lanego itd. nie są doskonałe z punktu widzenia tłumienia hałasu, którego źródłem jest styk toczącej się opony pojazdu po nawierzchni jezdni. Występuje też przy ich stosowaniu problem gromadzących się wód opadowych na powierzchni, które odpowiednio szybko nie odprowadzone na pobocze, stanowią poważne ryzyko wystąpienia poślizgu pojazdu na „klinie wodnym”, zjawiska zwanego aquaplanning [1].

image002

W poszukiwaniu dobrej jakości dróg

włącz . Opublikowano w Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

„Polskie Drogi” zorganizowały dyskusję redakcyjną, w trakcie której poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „Co trzeba zrobić, aby budowane drogi miały wysoką jakość?”. 13 kwietnia br. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów spotkali się przedstawiciele świata nauki, zarządców dróg, projektantów, wykonawców i laboratoriów badawczych.

Siemiński