Mazowsze wzmacnia pozycję czyli z Marszałkiem Adamem Struzikiem o środkach unijnych na rozwój regionu

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

Anna Rogalińska w rozmowie z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Zatwierdzony przez Komisję Europejską Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Mazowsza przeznacza na realizację projektów ponad 2 mld euro. Pieniądze z tej puli środków UE wykorzystane będą na wzrost konkurencyjności regionu - na rozwój gospodarki w oparciu o wyniki badań naukowych, wzrost znaczenia MŚP i wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej. Na Mazowszu dużego wsparcia wymaga system transportowy - przede wszystkim drogi. Ważnym elementem mazowieckiej sieci komunikacyjnej jest też kolej. Fundusze europejskie przeznaczone będą na modernizację istniejącej sieci oraz usprawnienie połączeń w obszarze regionu.

O rozwoju mazowieckiej infrastruktury komunikacyjnej przy wsparciu funduszy unijnych nowej perspektywy budżetowej rozmawiamy z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska