Wiosenne prace utrzymaniowe

włącz . Opublikowano w woj. zachodniopomorskie

 W całym regionie na drogach wojewódzkich trwają wiosenne prace utrzymaniowe. Po zimie prowadzone są prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe. Obok remontów cząstkowych, polegających na miejscowym uzupełnianiu ubytków nawierzchni, remontowane są chodniki, pobocza i odwodnienie dróg.

Wiosna i lato to również czas konserwacji zieleni w tym wycinka krzewów i drzew ograniczających tzw. skrajnię pionową i poziomą, a także nowe nasadzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej odległość nowych nasadzeń od krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 3 m. W minionym roku przy drogach wojewódzkich w zachodniopomorskim posadzono ponad 2 100 młodych drzew. Podobna liczba drzew została wycięta. Wycinki powiązane są nie tylko z przebudowami dróg, ale również z budową nowych linii energetycznych.

Pielęgnacja zieleni, która wchodzi w zakres wiosennych prac utrzymaniowych to również koszenie poboczy i renowacja rowów odwadniających. W sezonie są to średnio 3 przejazdy sprzętu po wszystkich drogach wojewódzkich. W tej chwili ZZDW prowadzi jeszcze przetargi na te zadania. Przetargami objęte są również takie usługi jak sprzątanie ulic w miastach i na szlakach, a także uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg wojewódzkich. Po zimie wiele znaków a zwłaszcza słupki określające kilometraż wymaga wymiany, gdyż ulegają one uszkodzeniom podczas przejazdów pługów odśnieżnych. W ostatnich latach wymienia się je coraz częściej na trwalsze słupki uchylne.

W minionym roku wszystkie prace obejmujące bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim kosztowały blisko 11,4 mln złotych.

Źródłohttp://www.zzdw.koszalin.pl/