Ostatnie prace między Kurowicami a Brójcami

włącz . Opublikowano w woj. łódzkie

Zbliżają się do końca roboty na drodze wojewódzkiej nr 714, pomiędzy Brójcami a Kurowicami. Inwestycja, która realizowana jest dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007-2013, ma zakończyć się do końca lipca.

Drogowcom pozostały do wykonania jeszcze drobne prace brukarskie oraz malowanie oznakowania poziomego, a także prace porządkowe. Przypomnijmy, że inwestycja zakładała rozbudowę drogi na odcinku ponad 2,6 km. Zakres robót obejmował: rozbiórkę starej i budowę nowej konstrukcji jezdni wraz z poboczami, rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, odtworzenie oraz regulację rowów przydrożnych, budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, przebudowę sieci wodociągowej, energetycznej , oświetleniowej, telekomunikacyjnej, a także oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość projektu to ponad 8,3 mln zł.

Źródło: ZDW Łódź