VII Seminarium Techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie - platforma do wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes OAT Sp. z o.o. w rozmowie z mgr inż. Krzysztofem Barbachowskim, Prezesem SITK RP Oddział w Białymstoku
Dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes OAT Sp. z o.o. w rozmowie z mgr inż. Jerzym Doroszkiewiczem, Dyrektorem GDDKiA Oddział w Białymstoku


KameraViaexpert_long_1

Technologie budowy, projektowania i utrzymania dróg, inżynieria ruchu, problematyka ochrony środowiska…

Jak wygląda praktyka wdrażania tych zagadnień w budownictwie komunikacyjnym?

Jakie są najważniejsze aspekty prawne?

O tym m.in. dyskutowano podczas VII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, które w styczniu tego roku odbyło się w Augustowie. W czasie seminarium zaprezentowano też plany rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie miasta Białystok i województwa podlaskiego. To seminarium, tak cenione przez specjalistów branży infrastrukturalnej, tradycyjnie już zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Przygotowano je przy współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Patronem honorowym VII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” był Prezes SITK RP, prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch. Patronowały Seminarium także PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był patronem medialnym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i tematyką prelekcji wygłoszonych podczas VII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie.

Pobierz Program.

W opinii uczestników VII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego" w Augustowie podobne spotkania są platformą do wymiany wiedzy specjalistycznej - szansą poznania innowacyjnych, skutecznych technologii stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Wartością takich wydarzeń jest możliwość nawiązania współpracy przez najwybitniejszych ekspertów branży, których doświadczenia mogą zaowocować realizacją ważnych przedsięwzięć z zakresu budownictwa komunikacyjnego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z VII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego"


Źródło zdjęć: SITK RP oddział w Białymstoku
Autor zdjęć: Marek Motylewicz

 


Zdjęcia: ViaExpert