Trwałe drogi betonowe na solidnej podbudowie czyli o II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

dni betonu 2018

Na Politechnice Lubelskiej odbyła się konferencja poświecona technologiom wzmacniania gruntu oraz budowy dróg betonowych. Organizatorami II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej byli: Polski Kongres Drogowy, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Grupa Ożarów S.A. W spotkaniu wzięło udział 180 przedstawicieli administracji drogowej, świata nauki i biznesu.

W programie konferencji znalazły się prezentacje szeroko omawiające zagadnienia wzmacniania i stabilizacji gruntu oraz nowoczesnych technologii budowy nawierzchni drogowych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono nawierzchniom z betonu cementowego. Prelegenci zaprezentowali m.in. nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego (Stowarzyszenie Producentów Cementu), nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych (OAT Sp. z o.o.) oraz współczesne trendy w nawierzchniach betonowych (Chryso Polska)

 

W referatach zwracano uwagę na analizę kosztów budowy nawierzchni, możliwości wykorzystywania technologii recyklingu, przedstawiano także badania hałaśliwości nawierzchni. Prezentacje dotyczyły również problematyki monitoringu i diagnostyki w drogownictwie.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami i uczestnikami II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.

Relacje filmowe na portal ViaExpert zostały przygotowane z materiałów filmowych Polskiego Kongresu Drogowego

 
Wywiad red. Anny Rogalińskiej z prof. Anną Halicką z Politechniki Lubelskiej oraz Markiem Surowcem, Dyrektorem ds. Strategii Grupy Ożarów S.A.
Wywiad red. Anny Rogalińskiej ze Zbigniewem Kotlarkiem, Prezesem Polskiego Kongresu Drogowego
Wywiad red. Anny Rogalińskiej z Piotrem Kijowskim, Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wywiad red. Anny Rogalińskiej z  Bartłomiejem Horaczukiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
Wywiad red. Anny Rogalińskiej ze Zbigniewem Taborem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach