Trwają podsumowania "SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2018"

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Trwają podsumowania III Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2018", które odbyło się 18-19 października. Było to  XXIX wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, KLIR, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, SITK Oddział w Krakowie, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Partnerami wydarzenia byli: Busch Polska Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Grupa Eldro oraz Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. Sp. k. Firmą Współpracującą było Przedsiębiorstwo stadtraum Polska Sp. z o.o.

W trakcie konferencji w sześciu sesjach tematycznych wygłoszono 17 referatów. Omówione zostały warunki techniczne dla sygnałów drogowych oraz Inteligentne Systemy Transportowe, będące koniecznym elementem inwestycji w infrastrukturę drogową. W trakcie konferencji zostały podjęte również tematy związane z projektowaniem i utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, a także priorytetami na sygnalizacjach na przykładzie Krakowa i Warszawy. Omówiono również rozwiązania szczególne oraz zachowania rowerzystów i kierujących w ruchu drogowym.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: kwartalnik DROGI, portal ViaExpert, portal edroga, Radio Kraków. Lista wniosków ze spotkania zostanie opublikowana w kwartalniku DROGI.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, fotorelacja ze spotkania dostępna będzie na stronie:  www.konferencjespecjalistyczne.pl/galeria

Wkrótce na stronie dedykowane konferencji ukażą się również wygłoszone referaty w wersji do pobrania.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Tematyka związana z sygnalizacją świetlną zostanie podjęta w trakcie V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.konferencjespecjalistyczne.pl