Budujemy drogi o betonowych nawierzchniach czyli… o seminarium SPC na TARGACH AUTOSTRADA-POLSKA 2018 - II część relacji

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Wywiad A Ptak 6 1Podczas seminarium „Drogi betonowe - niezmiennie dobre” mówiono m.in. o krajowych doświadczeniach wykonawców w budowie betonowych nawierzchni drogowych, zaprezentowano też m.in. Krajowe Wymagania Techniczne, dotyczące betonu do nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich. Zagadnieniem istotnym z punktu widzenia wdrażania tej technologii było przedstawienie przez uczestników seminarium doświadczeń w użytkowaniu betonowych dróg. Drogi betonowe- podkreślano wielokrotnie - cechuje trwałość nawierzchni, nie koleinują się, mają jasną barwę co sprawia, że są bezpiecznie podczas jazdy nocą i w trudnych warunkach atmosferycznych.

Relację z seminarium „Drogi betonowe - niezmiennie dobre” zamieszcza na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Po raz drugi Stowarzyszenie Producentów Cementu przyznało podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2018 tytuł „Dobry Gospodarz” Od 2017 roku otrzymują go przedstawiciele samorządów, którzy zdecydowali się budować na swoim terenie drogi o nawierzchniach betonowych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami seminarium „Drogi betonowe - niezmiennie dobre” i samorządowcami, którym przyznano tytuł „Dobry Gospodarz 2018”.

Andrzej Ptak, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu w rozmowie z red. Anną Rogalińską


prof. dr. hab. inż. Jan Deja, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Marcin Majcher, Burmistrz Ożarowa, "Dobry Gospodarz 2018" w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki, "Dobry Gospodarz 2018" w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1