O nowoczesnych, sprawnie zarządzanych drogach na Międzynarodowej Konferencji VI Śląskie Forum Drogownictwa- I część relacji

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

 

Logo SFDMiędzynarodowa Konferencja VI Śląskie Forum Drogownictwa zorganizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Polski Kongres Drogowy. O randze wydarzenia świadczy obecność przedstawicieli komitetów narodowych Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Do Katowic przyjechały delegacje ze Słowacji (Slovenská cestná spoločnosť) oraz Niemiec (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. FGSV). Gośćmi Międzynarodowej Konferencji VI Śląskie Forum Drogownictwa byli: Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Roland Degelmann- przedstawiciel rządu Bawarii. W gronie ekspertów był prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt reprezentował Prof. Dr. Ulf Zander.

Sesje tematyczne VI Śląskiego Forum Drogownictwa dotyczyły m.in. technologii budowy nawierzchni. Mówiono o zaletach dróg betonowych - także z perspektywy poprawy szorstkości i równości nawierzchni drogowych. Zainteresowaniem uczestników cieszyły się prezentacje, dotyczące stosowania metody Grinding/Grooving. Wykład na ten temat wygłosił Ralf Alte- Teigeler z Otto Alte- Teigeler GmbH (OAT).

Wywiad z Ralfem Alte- Teigeler na temat doświadczeń OAT w stosowaniu metody Grinding/Grooving opublikujemy w kolejnej relacji z VI Śląskiego Forum Drogownictwa.

Referaty zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji VI Śląskie Forum Drogownictwa omawiały również zagadnienia związane z systemowym zarządzaniem drogami, w tym bardzo popularne ujęcie z zakresu tzw. Road Asset Management. W grupie tematów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego poruszono m.in. kwestie infrastruktury drogowej, która powinna służyć poprawie bezpieczeństwa motocyklistów.

Podczas Forum wręczono wyróżnienie Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Otrzymał je prof. dr hab. inż. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami i gośćmi Międzynarodowej Konferencji VI Śląskie Forum Drogownictwa . Relacja filmowa została przygotowana przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, wyróżniony przez Polski Kongres Drogowy tytułem „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego w rozmowie z red. Anną Rogalińską
Przygotowała: Anna Rogalińska

Materiały filmowe - ZDW w Katowicach.

KameraViaexpert_long_1