„BETONOWE drogi w Polsce” czyli II Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Wywiad Surowiec i Heinrich II Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa „BETONOWE drogi w Polsce” była już drugim spotkaniem z tego cyklu. Zamysłem organizatorów wydarzenia jest przybliżenie zagadnień związanych z technologiami budowy oraz utrzymania dróg o nawierzchniach betonowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, przemysłu cementowego, firm wykonawczych, samorządowcy oraz studenci. W gronie organizatorów byli m.in.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Cement Ożarów oraz OAT Sp. z o.o.

Przedstawione podczas konferencji referaty prezentowały najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji dróg o nawierzchniach betonowych z perspektywy optymalizacji kosztów takich inwestycji. Mówiono m.in. o możliwościach wykorzystywania betonu w drogownictwie, o współczesnych trendach w inwestycjach drogowych oraz nowoczesnych technologiach wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych. Perspektywą wszystkich organizowanych w tym cyklu konferencji drogowych jest popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z poprawy jakości dróg.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami i uczestnikami II Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Drogowej „BETONOWE drogi w Polsce”.

Marek Surowiec, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. oraz Piotr Heinrich, Prezes Zarządu OAT Sp. z o.o. w rozmowie z red. Anną Rogalińską


dr hab. inż. Robert Wójcik, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Małgorzata Ostrowska, dyr. ZDP w Ostródzie, Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów ZDP województwa Warmińsko-Mazurskiego w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1