O asfaltach w przyszłości i … humorze fraszek

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Red. Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Ireną Gaweł

II Forum ASFALTY 2018 to wydarzenie wyjątkowe. Nie tylko z uwagi na zaprezentowany szeroki zakres zagadnień, dotyczących lepiszczy bitumicznych. Cykl KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka- biznes to tradycyjne miejsce spotkania z wybitnymi specjalistami. W II Forum ASFALTY 2018 uczestniczyła prof. dr hab. inż. Irena Gaweł – ceniony ekspert z dziedziny chemii i utalentowana autorka lapidarnych w treści utworów literackich.

W rozmowie z prof. dr hab. inż. Ireną Gaweł – prócz wątku asfaltów – nie mogło zabraknąć pytania o kolejny tomik miniatur lirycznych, który wyszedł spod pióra Pani Profesor, czyli o „Fraszki - baraszki”.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1