O właściwościach i zastosowaniach nowoczesnych lepiszczy na II Forum ASFALTY 2018

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Red. Anna Rogalińska w rozmowie z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro oraz Mirosławem Bajorem, Dyrektorem Programowym Cyklu Konferencje Specjalistyczne Nauka-Praktyka-Biznes

II Forum ASFALTY 2018 było okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą na temat właściwości i zastosowania lepiszczy bitumicznych. W tym kolejnym wydarzeniu z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE wzięli udział eksperci z kraju i zagranicy.

Forum ASFALTY 2018 to kontynuacja tematyczna Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych- ASFALTY 2013”, które zainaugurowało ceniony w branży cykl Krakowskie Dni Nawierzchni. Organizatorem wydarzeń jest Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, jednym z patronów medialnych Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert

Podczas II Forum ASFALTY 2018 przedstawiono m.in. przegląd światowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, nie zapominając przy tym o krajowych doświadczeniach w tej dziedzinie. Uczestnikom spotkania zaprezentowano wyniki aktualnych prac badawczych, dotyczących zastosowań asfaltów drogowych i modyfikowanych w polskich warunkach klimatycznych. Wiele mówiono m.in. o wpływie lepiszczy asfaltowych na trwałość zmęczeniową nawierzchni oraz na koleinowanie. Prezentacje przybliżyły także temat celowości i efektywności zastosowań dodatków do asfaltów. Sześć sesji II Forum ASFALTY 2018 stworzyło perspektywę do oceny możliwości wykorzystywania asfaltów w drogownictwie - także z ekonomicznego punktu widzenia.

Relacja z II Forum ASFALTY 2018 będzie dostępna na stronie organizatora: www.konferencjespecjalistyczne.pl

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1