O szorstkości nawierzchni dróg na kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Wywiad Anny Rogalińskiej z  dr hab.inż. Władysławem Gardziejczykiem, Profesorem Politechniki Białostockiej
 
Wywiad Anny Rogalińskiej z Krzysztofem Kondraciukiem, Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 

 

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych według przepisów technicznych i w dokumentach przetargowych były tematem burzliwej dyskusji w której uczestniczyli przedstawiciele administracji, zamawiający, firmy wykonawcze oraz pracownicy naukowi. Spotkanie zorganizował Polski Kongres Drogowy. O formie wydarzenia zdecydowała jego nazwa - kolokwium. Tym łacińskim słowem określa się merytoryczną rozmowę, której celem jest przedstawienie racji w sposób jak najbardziej dogłębny. Taki też przebieg miało kolokwium „Właściwości Przeciwpoślizgowe Nawierzchni”.

Tematem prezentacji i następujących po nich dyskusji było podwyższenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odnoszących się do współczynnika tarcia na nowych drogach. Mówiono m.in. o właściwościach przeciwpoślizgowych w przepisach technicznych oraz w dokumentach przetargowych GDDKiA, o badaniach współczynnika tarcia w Polsce oraz o optymalizacji szorstkości nawierzchni. Szczególnie burzliwy charakter miały dyskusje na temat wprowadzenia współczynnika tarcia jako tzw. pozacenowego kryterium oceny ofert.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów z uczestnikami zorganizowanego przez PKD kolokwium na temat właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.

KameraViaexpert_long_1