O odpowiedzialności w zarządzaniu drogami na XVIII Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z Adamem Czerwińskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych
Anna Rogalińska w rozmowie z Markiem Wierzchowskim, Audytorem BRD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Anna Rogalińska w rozmowie ze Anną Krawczyk Red. naczelną magazynu "Infrastruktura: Ludzie, Innowacje, Technologie", Organizatorką XVIII Kongresu ZDP
 

Tegoroczny XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych upłynął pod hasłem „Odpowiedzialność Zarządców Dróg”. Wygłoszone podczas spotkania referaty były więc źródłem wiedzy o tym, jak przygotować inwestycję, jak budować drogi , a następnie jak nimi zarządzać, by wszystkie procesy były mądrym, bezpiecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem. XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zorganizowali:  Starosta Powiatu Radomskiego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu oraz Inframedia. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był jednym z patronów medialnych.

W gronie prelegentów znaleźli się wybitni eksperci z różnych dziedzin infrastruktury drogowej. Organizatorzy Kongresu zaprosili do wygłoszenia referatów prawników, przedstawicieli organizacji drogowych, samorządowców, specjalistów ze znanych firm branżowych. Tematyka wystąpień dotyczyła najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi. Mówiono m.in. o odpowiedzialność cywilnej zarządców dróg, o profesjonalnym przygotowaniu procesu inwestycyjnego – także w kontekście roli, jaką pełnią Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Dużo miejsca poświecono problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprezentowano technologie budowy nawierzchni dedykowane sieci dróg powiatowych.

Znaczenie XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych zamyka się nie tylko w realizacji hasła „Odpowiedzialność Zarządców Dróg”. Wartością spotkań zarządców dróg z całej Polski jest możliwość przedyskutowania problemów, jakie napotykają w pracy, dzielenie się doświadczeniami. Kongresy zarządców dróg powiatowych pomagają również w uświadomieniu z pozoru tylko oczywistej prawdy, że drogi powiatowe są równie ważne, jak każda inna sieć komunikacyjna.

Zapraszamy do obejrzenia rozmów z organizatorami i uczestnikami XVIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych.

 

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1