V Śląskie Forum Drogownictwa - międzynarodowe spotkanie ekspertów branży drogowej

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie ze Stanisławem Dąbrową, Wicemarszałkiem Woj. Śląskiego
Anna Rogalińska w rozmowie z Prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem Istytutu Badawczego Dróg i Mostów
Anna Rogalińska w rozmowie z Krzysztofem Kondraciukiem, Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 

 

V Śląskie Forum Drogownictwa zgromadziło w Piekarach Śląskich specjalistów z różnych dziedzin drogownictwa. Wygłoszono 20 referatów. W gronie prelegentów byli m.in. przedstawiciele Federalnego Instytutu Drogownictwa (BASt), Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zarządcy dróg, naukowcy z wyższych uczelni oraz pracownicy firm branżowych z kraju i zagranicy. W Forum wzięli udział: Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Woj. Śląskiego. Gościem w Piekarach Śląskich był Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Tegoroczne Śląskie Forum Drogownictwa - podobnie jak poprzednie edycje tego wydarzenia - było platformą do transferu wiedzy z zakresu techniki budowy, utrzymania i oznakowania dróg. Prezentacje dotyczyły najistotniejszych zagadnień drogownictwa w tym: trwałości nawierzchni bitumicznych i betonowych, redukcji hałasu, napraw nawierzchni, technik pomiarowych szorstkości nawierzchni.

M.in. Prof. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) przedstawił referat „Doświadczenia z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w Polsce” natomiast dr inż. Krzysztof Błażejowski (Orlen Asfalt Sp. z o. o.)  - „Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego.”

Prof. Ulf Zander (BASt) wygłosił referat „Status Quo und Herausforderungen im Straßenbau in Deutschland” („Stan obecny i wyzwania na przyszłość w budownictwie drogowym w Niemczech”)

Ralf Alte-Teigeler, Prezes Zarządu Otto Alte-Teigler GmbH zaprezentował: „Unterhaltung und Instandsetzung an bestehenden Beton- und Asphaltflächen – Sanierungsintervalle und Fugenpflege“ („Utrzymanie i naprawa istniejących nawierzchni betonowych – częstotliwość remontów i utrzymanie szczelin dylatacyjnych”).

 Oto pełna lista prelegentów i referatów
V Śląskiego Forum Drogownictwa