Eksperci z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i z FGSV o współpracy z polskimi partnerami

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Michaelem Rohlederem, Dyrektorem Zarządzającym Niemieckiego Stowarzyszenia Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu (FGSV)
Anna Rogalińska w rozmowie z Peterem Schmitzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

Jaki ma być transport jutra?

Na pewno musi być efektem wspólnego działania ekspertów z wielu krajów.

Hasłem przewodnim VI konferencji TRA 2016, zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa było: MOVING FORWARD - Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility, czyli poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na transport jutra.

Konferencja TRA tradycyjnie pełni rolę platformy do wymiany wiedzy na temat kierunków rozwoju polityki transportowej. Uczestnicy tegorocznej edycji podkreślali ogromną rolę współpracy międzynarodowej w podejmowaniu działań strategicznych, w prowadzeniu prac badawczych. Współdziałanie jest podstawą tworzenia europejskiego systemu transportowego.

W konferencji TRA 2016 w Warszawie uczestniczyli eksperci z Niemiec. Obecni byli przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz FGSV - Niemieckiego Stowarzyszenia Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu.

Jak przebiega współpraca polskich i niemieckich partnerów w dziedzinie drogownictwa?

O tym między innymi Anna Rogalińska, redaktor naczelna portalu ViaExpert rozmawiała z ekspertami z Niemiec: z dr inż. Michaelem Rohlederem, Dyrektorem Zarządzającym Niemieckiego Stowarzyszenia Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu (FGSV) oraz z Peterem Schmitzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1