Podsumowanie ASFALTY 2018

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

Asfalty2018 001Trwają podsumowania II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego "Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych - ASFALTY 2018", które odbyło się 7-8 marca. Było to XXVIII wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Zagadnienie lepiszczy stosowanych w mieszankach mineralno-asfaltowych w ramach osobnej konferencji zostało podjęte po raz drugi, tematyka została zainaugurowana podczas Forum ASFALTY 2013.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Polski Kongres Drogowy, KLIR, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, SITK Oddział w Krakowie, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Partnerem Specjalnym Forum ASFALTY 2018 był Orlen Asfalt Sp. z o. o., Partnerami wydarzenia byli: Strassmayr Sp. z o.o. oraz Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o., Sp. k. Firmami Współpracującymi Forum byli: ToRoPoL Sp. z o.o., Colas S.A. oraz VIATECO Sp. z o.o.

W trakcie konferencji w sześciu sesjach tematycznych wygłoszono 18 referatów. W znalazły się prezentacje przedstawiające przegląd światowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i miejsce dotychczasowych osiągnięć Polski we wdrażaniu tych lepiszczy, omówiony został wpływu lepiszczy asfaltowych na trwałość zmęczeniową nawierzchni oraz odporność na koleinowanie MMA z tego typu lepiszczami. Prelegenci zaprezentowali również wyniki aktualnych prac badawczych dotyczących zastosowań asfaltów drogowych i modyfikowanych w polskich warunkach klimatycznych; wymagania dla polskich asfaltów według amerykańskiej normy Superpave oraz zastosowanie dodatków do asfaltów.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: kwartalnik DROGI, portal ViaExpert, portal edroga, Radio Kraków. Lista wniosków ze spotkania zostanie opublikowana w kwartalniku DROGI. Obrady były również relacjonowane na antenie Radia Kraków.

Organizatorzy serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, fotorelacja ze spotkania dostępna jest na stronie: www.konferencjespecjalistyczne.pl/galeria

Referaty wygłoszone w trakcie Forum są również dostępne w wersji do pobrania pod adresem: www.asfalty.konferencjespecjalistyczne.pl/referaty

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Zdjęcia: Media-Pro Polskie Media Profesjonalne