IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 - Podsumowanie

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

03KDN17dniach 15-17 listopada odbyły się IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017, na Konferencję złożyły się dwa wydarzenia branżowe: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych oraz stabilizacja podłoża – WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017” (15 listopada) oraz V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017” (16-17 listopada). Były to XXIV oraz XXV wydarzenia z jednego z największych w branży cyklu merytorycznego KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Polski Kongres Drogowy, KLIR, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, SITK Oddział w Krakowie, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Partnerem Strategicznym IV KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI była Eurovia Polska S.A. Partnerami Konferencji były firmy: Bekaert, Kopalnia Kamienia Czatkowice, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Lhoist S.A., Pracownia Inżynierska Klotoida, Westrand Depollution. Do grona Firm Współpracujących dołączyli również: Menard Polska Sp. z o.o., Cellcontec GmbH, Nascon Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o.o., OAT Sp. z o.o., Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki, Kopalnia "OGORZELEC" Sp. z o.o., MARBET WIL Sp. z o. o.

W trakcie Konferencji w pięciu sesjach tematycznych zaprezentowanych zostało osiemnaście referatów. Tematyka obrad Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017 obejmowała zagadnienia związane ze stabilizacją podłoża gruntowego, zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących wykorzystania materiałów odpadowych oraz indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni przy wykorzystaniu nowych sposobów diagnozowania stanu istniejącego, a także nowe metody obliczeniowe oraz innowacyjne materiały.

Podczas Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017 zaprezentowane zostały sposoby zarządzania nawierzchniami na świecie, nowatorskie rozwiązania dróg przyszłości, ale też bariery w stosowaniu innowacyjnych technologii w konstrukcjach dróg. Prelegenci omówili również przykłady przełamywania tych barier zarówno przez zarządców dróg jak i poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, np. konstrukcja wykorzystująca odnawialne źródła energii, nawierzchnie oczyszczające powietrze, cienkie dywaniki emulsyjne z włóknami czy też lekkie kruszywa sztuczne. W programie forum znalazły się również zagadnienia związane z indywidualnym projektowaniem optymalnych konstrukcji nawierzchni, ze zwróceniem uwagi na możliwe błędy lub manipulacje w tym zakresie oraz referaty poświęcone cechom powierzchniowym nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia obrady podsumowane zostały na antenie Radia Kraków ze studia mobilnego znajdującego się w miejscu Konferencji. Szczegółowe podsumowanie i wnioski ze spotkania zostaną opublikowane w miesięczniku DROGI.

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną edycję wydarzenia – V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2018 odbędą się 14-16 listopada 2018 r.

Źródło: Media-Pro Polskie Media Profesjonalne