Podsumowanie targów HydroSilesia oraz MELIORACJE

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

W sosnowieckim Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia zakończyła się 9. edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo – Kanalizacyjnej HydroSilesia oraz 7 edycja Targów Melioracji, Urządzeń Wodnych, Infrastruktury, Urządzeń Wodnych i Przeciwpowodziowych. 

Targi HydroSilesia oraz MELIORACJE to szeroki zakres tematyczny oraz nowatorskie rozwiązania w branży wodociągowo – kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz przeciwpowodziowej. Wśród 40 wystawców, którzy przedstawiali swoje najnowsze produkty oraz technologie nie zabrakło czołowych przedstawicieli firm wodociągowych, producentówi dystrybutorów aparatury i systemów kontrolno-pomiarowych, armatury, systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także producentów maszyn oraz dostawców technologii i usług.

Uzupełnieniem targów, jak również rozszerzeniem tematyki jaka została na nich podjęta był szeroki wachlarz wydarzeń towarzyszących, w których wzięło udział ponad 200 słuchaczy. W pierwszym dniu tj. 25 października odbyło się Śląsko – Zagłębiowskie Forum Wodne, którego tegorocznym tematem przewodnim było „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”. Forum zostało zorganizowane przy zaangażowaniu  Śląskiego Klastra Wodnego, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Stowarzyszenia Wodociągów Województwa Śląskiego, a także Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Równolegle w tym samym czasie odbył się Referat:” H2O GMBH. Specjaliści produkcji wolnej od ścieków i nasz wkład w ochronę środowiska oparty na przykładach, między innymi oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych". Referat został wygłoszony przez H2O GmbH.

Źródło informacji: Expo Silesia