Lubelski węzeł drogowy dziś i jutro

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

Po oddaniu do użytku w grudniu ubiegłego roku zachodniego odcinka obwodnicy Lublina można mówić o zasadniczej zmianie w komunikacji drogowej wokół Lublina i w samym mieście. Perspektywy dalszej rozbudowy sieci dróg na Lubelszczyźnie były głównym tematem II Lubelskiego Forum Drogowego, które obradowało w dniach 2-3 marca.

Łącznie w latach 2006-2016 na terenie województwa powstało 137 km nowych dróg krajowych, w tym: 89 km dróg ekspresowych i ponad  48 km obwodnic - powiedział zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie Zbigniew Szepietowski. W obecnym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, ujętych jest aż 565 km dróg, o szacowanej wartości 21 miliardów złotych. Te zadania obejmują: końcowy odcinek autostrady A2 (65 km na północy regionu) i 500 km dróg ekspresowych: S12, S17 i S19. Z tych 500 km dróg ekspresowych, 10 km to istniejąca zachodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi S19.

W realizacji jest obecnie 107 km dróg, w tym 45 km w woj. lubelskim (lubelski Oddział GDDKiA buduje drogę S17 z Kurowa do Warszawy także na terenie woj. mazowieckiego). Zgodnie z planami, odcinek z Kurowa do Garwolina ma być gotowy w I połowie roku 2019, a z Garwolina do węzła Lubelska pod Warszawą - w drugiej połowie 2019. Wcześniej, bo w kwietniu 2018 r. pojechać będzie można drogą łączącą węzeł dróg S12 i S17 Kurów Zachód z mostem w Puławach (długości 11,8 km).

W fazie przetargu są obecnie: 75 km drogi S19 z Lublina do Rzeszowa (odcinek do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego - spodziewane zakończenie budowy w 2021 roku), blisko 10 kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17 (także ma  być gotowa w 2021 r.) Pozostałe inwestycje, w tym doprowadzenie dróg ekspresowych S12 z Piask do Dorohuska i S17 do Hrebennego (czyli do przejść na granicy z Ukrainą) oraz droga S19 Lublin-Białystok nie mają jeszcze zapewnionego finansowania.

Te inwestycje - jak przypomniał w swym wystąpieniu prof. Jan Kukiełka - są realizacją kolejnych strategii rozwoju województwa. W tak zwanym bilansie otwarcia w roku 2000, a więc tuż po wprowadzeniu samorządowych województw, oprócz planów budowy nowych dróg, poprawiających skomunikowanie regionu z Warszawą oraz kluczowymi autostradami przebiegającymi przez Polskę, znalazła się ocena staniu technicznego dróg. W stanie dobrym i zadowalającym było wówczas 16% dróg krajowych i 12% dróg wojewódzkich.

Miarą wysiłku modernizacyjnego w obszarze transportu jest poprawa tych wskaźników: w roku 2016 w stanie określanym jako pożądany było 50% długości dróg krajowych. Dostępne dane dla dróg wojewódzkich - jak poinformował członek Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny - pochodzą z roku 2011i mówią o przeszło 30% dróg w stanie dobrym. W perspektywie budżetowej 2014-2020 pieniądze na drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego będą wydawane na projekty zakładające przebudowę i rozbudowę dróg prowadząca do wzrostu ich nośności i poprawiające dostęp do dróg sieci TEN-T. Drogi wojewódzkie dostaną na te cele 191 mln euro, a drogi powiatowe - 29 mln euro.

Głównym tematem konferencji była oddana niedawno do użytku obwodnica Lublina. Obwodnicę miasta zaczęto planować pod koniec lat 90. ubiegłego wieku - przypomniał Zb. Szepietowski. Najpierw zaczęto przygotowania do budowy zachodniego odcinka, który miał odciążyć Lublin od ruchu tranzytowego z południa Polski do Warszawy. Jednak ponieważ jego przebieg wzbudzał najwięcej kontrowersji, powstał w efekcie najpóźniej. Obwodnica dzieli się na 3 odcinki: wschodni (wspólny dla dróg S12 i S17), północny (drogi S12, S17 i S19) - zrealizowany w docelowym przekroju dwóch jezdni po trzy pasy ruchu i zachodni (droga S19). Całość liczy ok. 33 km i powstawała w latach 2011-2016. Odcinki wschodni i północny projektowała firma DHV Polska przy udziale lubelskich biur projektowych – BUP Drogprojekt i DrogMost Lubelski, a realizowała firma Dragados. Odcinek dojazdu do obwodnicy od strony Al. Solidarności w Lublinie zaprojektowała firma Mosty Katowice, a zbudował Budimex. Odcinek zachodni obwodnicy projektowało Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z Katowic, a generalnym wykonawcą był także Budimex SA.

Honorowym patronatem objęli Forum: Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko oraz Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Konferencja była formą włączenia się środowiska drogowego w obchody przypadającej w tym roku 700 rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Z tej okazji, w programie znalazła się specjalna sesja poświęcona dawnym i współczesnym traktom i ulicom miasta.

W obradach wzięła udział kilkunastoosobowa grupa studentów specjalności drogi i mosty na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. To przyszłość naszego środowiska - powiedział w swoim referacie na temat kształcenia drogowców kierownik Katedry Dróg i Mostów PL dr inż. Janusz Bohatkiewicz. Zwrócił się jednocześnie do przedstawicieli administracji drogowej i firm tej branży o współprace z uczelnią, poprzez oferowanie staży i praktyk, a także udział w projektach badawczych.

Wychowawca wielu pokoleń drogowców prof. Jan Kukiełka został uhonorowany podczas konferencji tytułem "Zasłużony dla Sprawy Drogowej". Przewodniczący regionu lubelskiego PKD Piotr Banach przypomniał, że to ustanowione w 2015 roku, z okazji 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce, wyróżnienie przyznawane jest najwybitniejszym reprezentantom środowiska drogowego: naukowcom, praktykom z administracji i przemysłu, a prof. Kukiełka całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużył się polskiemu drogownictwu. 

Źródło: Polski Kongres Drogowy

Autor zdjęć: Tomasz Orłowski