Obwodnica Mszczonowa - "Doświadczenie istotne dla budownictwa drogowego w skali całego kraju"

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

Mszczonow_3

Troska o przyrodę nie musi kłócić się z planami rozbudowy, droga nie koniecznie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dowodem są rozwiązania wykorzystywane przy budowie obwodnicy Mszczonowa, powstającej w ciągu drogi krajowej nr 50.  W okolicach wsi Ciemno–Gnojna obwodnica zbliża się do strefy przyrody chronionej - do rezerwatu o nazwie „Stawy Gnojna”.

 

 

 

 

 

To pierwszy w Polsce rezerwat, który powstał z inicjatywy prywatnych właścicieli. Na powierzchni ponad 20 ha stawów rybnych i sąsiadujących z nimi łąk żyją: łabędzie, żurawie, cyranki, perkozy… Mieszkają tu także ssaki – w tym piżmaki i łasice oraz cenne gatunki żab. Bogactwem rezerwatu jest różnorodna, rzadko już występująca w tym rejonie kraju roślinność.
Plan wybudowania obwodnicy w pobliżu obszaru chronionej przyrody stworzył dla świata zwierząt poważne zagrożenie. Jednym z negatywnych skutków tej inwestycji jest hałas, towarzyszący wzrostowi natężenia ruchu. W walce o zapewnienie ciszy w strefie rezerwatu sprzymierzeńcem właścicieli chronionego obszaru, mieszkańców okolicznych wsi oraz władz samorządowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Aby obniżyć poziom hałasu zalecono położenie na tym odcinku obwodnicy tzw. cichej nawierzchni, wykonanej z asfaltu porowatego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła w oficjalnym piśmie, że cicha nawierzchnia na obwodnicy Mszczonowa: „stanowić będzie doświadczenie istotne dla budownictwa drogowego w skali całego kraju”, co oznacza szansę na to, że powstawać będzie więcej dróg bezpiecznych i przyjaznych środowisku.

 


Nasz komentarz:

Rozbudowa sieci drogowej może odbywać się w harmonii z ochroną środowiska. Tego właśnie  dowodzi budowana obwodnica Mszczonowa, która już wkrótce będzie częścią bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 50. By taka harmonia stała się możliwa, potrzebne było współdziałanie wielu osób i instytucji, zainteresowanych inwestycją oraz zastosowanie najwłaściwszych rozwiązań inżynierii drogowej.

Mszczonow_7Rezerwat „Stawy Gnojna", do którego przylega obwodnica Mszczonowa w okolicach wsi Ciemno–Gnojna, jest niezwykłym obszarem chronionej przyrody, nie tylko z powodu występującej tu rzadkiej w tym rejonie kraju fauny i flory. „Stawy Gnojna" to pierwszy w Polsce rezerwat przyrody utworzony przez miłośników przyrody na prywatnych gruntach. Inicjatorem jego powstania był pan Jacek Czeczot–Gawrak, mieszkaniec wsi Ciemno–Gnojna, z zawodu historyk sztuki, z zamiłowania - znawca ptaków oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych. Pełna nazwa strefy chronionej przyrody to „Rezerwat im. Rodziny Bieleckich", dla upamiętnienia ostatnich właścicieli majątku.

Unikalny w skali kraju rezerwat jest dumą właścicieli, mieszkańców wsi Ciemno–Gnojna i Kaczkowa oraz władz samorządowych Mszczonowa, na czele z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek pełni swoją funkcję od 20 lat i cieszy się wśród mieszkańców opinią gospodarza skutecznie dbającego o rozwój miasta i gminy, a zwłaszcza o ciągły rozwój infrastruktury drogowej. To dzięki jego zapobiegliwości oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej powstaje tu obwodnica.

Wybudowanie drogi o dużym natężeniu ruchu i hałasu jest obciążeniem dla jej otoczenia - zwłaszcza dla enklawy dziewiczej przyrody.  Dzięki dobrej współpracy burmistrza Mszczonowa z mieszkańcami i właścicielami terenów rezerwatu „Stawy Gnojna”, współdziałaniu z projektantem obwodnicy, panem Wojciechem Parcińskim z firmy Eurostrada oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zagrożenie to będzie można ograniczyć.  Już niedługo na obwodnicy Mszczonowa zostanie ukończony pierwszy w Polsce dwukilometrowy odcinek doświadczalny nawierzchni z asfaltu porowatego. Badania przeprowadzone w Holandii, Francji, Niemczech, USA i w wielu innych krajach dowodzą, że nawierzchnie porowate skutecznie, o ponad 3 decybele, redukują hałas generowany na styku opona – nawierzchnia. W efekcie odczuwanie skutków natężenia ruchu na drodze jest o połowę mniejsze.  Dzięki nawierzchni porowatej eliminuje się również powstawanie tworzącej się w czasie deszczu za pojazdem mgły wodnej. Poprawia to komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu.

Mszczonow_6Rozwiązania redukujące hałas, zastosowane na obwodnicy Mszczonowa, mogą mieć  znaczenie dla jakości usług drogowych w Polsce. W piśmie GDDKiA z dnia 26.08.2010 skierowanym do biura projektowego Eurostrada oraz do wiadomości Pana Jacka Czeczota–Gawraka czytamy: „W/w odcinek o tzw. cichej nawierzchni stanowić będzie doświadczenie istotne dla budownictwa drogowego w skali całego kraju”.

Mieszkańcy i gospodarze ziemi mszczonowskiej mogą więc być dumni podwójnie. Po pierwsze: ratują przyrodę, udowadniając, że dzięki dobrej woli i współpracy wszystkich zainteresowanych możliwe jest znalezienie innowacyjnego rozwiązania inżynierskiego, które skutecznie zredukuje negatywny wpływ hałasu na środowisko naturalne. Po drugie: właśnie z ich  inicjatywy powstaje pierwszy w Polsce odcinek doświadczalny cichej nawierzchni na mocno obciążonej ruchem obwodnicy, który  poprawi bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy.

Zapewnienie GDDKiA, zawarte w cytowanym piśmie, że ten odcinek obwodnicy Mszczonowa: „stanowić będzie doświadczenie istotne dla budownictwa drogowego w skali całego kraju”,  pozwala mieć nadzieję, że GDDKiA dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać tę inwestycję do zdobycia jak najwięcej cennych informacji o specyfice cichych nawierzchni i wykorzysta  doświadczenia z budowy obwodnicy w Mszczonowa dla ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy na drogach w całym kraju.

Więcej o cichych nawierzchniach w artykule → "Asfaltowe nawierzchnie porowate - skuteczna metoda redukcji hałasu komunikacji drogowej".

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1