W czym mogą pomóc drogowcom systemy ITS ?

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

wtomaszborowski_ 1 Inteligentne systemy transportowe to systemy, będące zbiorem różnych technologii: telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych, pomiarowych oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie. ITS (ang. Intelligent Transportations Systems) pomagają zwiększyć efektywności transportu, poprawiają bezpieczeństwo ruchu, zapewniają ochronę naturalnemu środowisku. Dzięki inteligentnym systemom transportu, kierowca lub inny użytkownik różnego rodzaju transportu może otrzymać np. informację o warunkach pogodowych, sytuacji na drodze, rozkładzie jazdy. Możliwości wynikające z zastosowania inteligentnych systemów transportowych sprawiają, że ich wdrażanie stało się priorytetem polityki transportowej wielu krajów świata.

 Wywiad z inż. Tomaszem Borowskim podczas XVIII Zjazdu Drogowców Miejskich w Grudziądzu.

Zapraszamy na rozmowę z inż. Tomaszem Borowskim, prezesem Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu KLIR, prezesem Zarządu MSR TRAFFIC.

Panie Prezesie, czy systemy ITS są w Polsce mało znanym, innowacyjnym rozwiązaniem?

Inteligentne systemy transportowe nie są w naszym kraju czymś zupełnie nowym. ITS zaczęliśmy wdrażać już w latach 90-tych. Przykładem jest Poznań, gdzie funkcjonował element ITS - system sterowania ruchem. W innych miastach były systemy zarządzania komunikacją publiczną. Polska nie jest więc pod tym względem daleko w tyle za innymi krajami europejskimi. Istotne jest natomiast to, że dziś, mając na ten cel środki unijne, próbuje się u nas wdrażać systemy ITS , moim zdaniem, często zbyt chaotycznie.

Jakie są priorytety wdrażania w transporcie inteligentnych systemów transportowych?

Bez wątpienia priorytetem powinna być komunikacja publiczna, w niej tkwią olbrzymie rezerwy. Władze samorządowe dobrze wiedzą, że trzeba ludzi zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej i w ten sposób np. wyeliminować z ruchu te indywidualne pojazdy, w których jeździ jedna lub dwie osoby. To skuteczna metoda odblokowania ulic, zmniejszenia ilości pojazdów. Oczywiście, by namówić ludzi do korzystania z autobusu czy tramwaju, trzeba podnieść ich standard - ludzie muszą czuć się w komunikacji miejskiej nie mniej komfortowo, niż we własnych samochodach a poruszać się w obszarach śródmiejskich - szybciej.

Jak Pan ocenia poziom wiedzy na temat korzyści z zastosowania w transporcie ITS?

Przedstawiciele branży są dobrze poinformowani. Nie brakuje informacji: organizowane są  tematyczne konferencje, szkolenia, prezentacje. Źródłem merytorycznej wiedzy o ITS są:  Stowarzyszenie ITS Polska, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu KLIR oraz ośrodki szkoleniowe, które dbają o poziom edukacji specjalistów z branży drogowej. Ważne jest natomiast to, by wiedza na temat działania inteligentnych systemów transportowych docierała także do władz samorządowych. Nasi zacni decydenci, przeważnie znający się na ruchu drogowym jak dobrzy kierowcy, nie często wsłuchują się w głosy fachowców. Również nasi znakomici dziennikarze, w swoich samochodach również znakomici kierowcy – inżynierowie ruchu, nie pozwalają sobie i czytelnikom wytłumaczyć, że poprawa podróżowania musi kosztować. Nie wynaleziono lepszych rozwiązań, niż pewne ograniczenia. Zgodziliśmy się wcześniej co do zasady, że na czerwonym świetle się zatrzymujemy. Zgódźmy się też, że nie wszędzie i nie zawsze będziemy mogli wjechać.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                               

    Rozmawiała: Anna Rogalińska