Przedstawiciele Komitetów Narodowych PIARC na jubileuszowym spotkaniu w Warszawie

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Opole 2019

W Warszawie odbyło się spotkanie europejskich Komitetów Narodowych PIARC. Wzięli w nim przedstawiciele 12 krajów. Obecny był prezydent PIARC Claude Van Rooten. Organizatorem spotkania był Polski Komitet Narodowy PIARC-Polski Kongres Drogowy (PKD) W jubileuszowych obradach uczestniczył Pierwszy Delegat PIARC w Polsce, Tomasz Żuchowski p.o. Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad.