Hydrofobizacja betonowych nawierzchni lotniskowych

on . Posted in Europejski Uniwersytet Budownictwa Komunikacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naukowym mgr inż. Danuty Kowalskiej oraz dr inż. Mariusza Wesołowskiego z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych pt."HYDROFOBIZACJA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO".


Nie widzisz zawartości PDF? Kliknij tutaj