abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#
Partnerzy ViaExpert
 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) jest państwową, politechniczną szkołą wyższą. Kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. W jej ofercie dydaktycznej znajdują się studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, podyplomowe i doktoranckie oraz kursy specjalistyczne i językowe. WAT prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych oraz wojskowych. Obecną strukturę WAT tworzą wydziały akademickie: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki oraz Instytut Optoelektroniki. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG) kształci m.in. specjalistów z dziedziny budownictwa ogólnego i budownictwa komunikacyjnego.

Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.

Głównym zadaniem Instytutu Dróg i Lotnisk jest naukowe rozwiązywanie trundych problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i lotnisk na podstawie aktualnego stanu wiedzy i techniki.

Usługi oferowane przez Instytut Dróg i Lotnisk to m.in:

  • Audyty bezpieczeństwa
  • Badania rozjemcze
  • Ekspertyzy
  • Consulting

 

Rada Główna Instytutów Badawczych

Rada Główna Instytutów Badawczych

Instytuty badawcze są reprezentowane przez Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB), która składa się z 31 przedstawicieli wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata.

Obecnie w Polsce działalność badawczą prowadzi 116 instytutów zatrudniających ok. 40 000 pracowników.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

 

TPA SP. Z O.O.

TPA SP. Z O.O.

TPA Sp. z o.o. świadczy usługi w dziedzinie budownictwa na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Frma wraz ze spółkami partnerskimi TPA działającymi na terytorium Austrii, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Serbii oraz Chorwacji zatrudnia ponad 800 laborantów, technologów oraz inżynierów i uczestniczy w realizacji wielu projektów budowlanych na terenie całej Europy i innych kontynentów.

OAT Sp. z o.o.

OAT Sp. z o.o.

Specjalistycznie Solidnie Skutecznie

OAT Sp. z o.o.jest polską firmą Grupy OAT założoną w Warszawie w roku 1993. Specjalizuje się w nacinaniu szczelin w nawierzchniach betonowych dróg i lotnisk oraz wykonywaniu ich uszczelnień. Ponadto wykonuje cały szereg specjalistycznych prac utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni betonowych i asfaltowych, takich jak naprawa spękań, remonty cząstkowe, cienkie warstwy ochronne na zimno oraz posadzki przemysłowe.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Białymstoku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem naukowo–technicznym o charakterze twórczo–zawodowym, dobrowolnym, działającym na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Oddział w Białymstoku powołano w 1948 roku.

ALFA BOND KOHLHAUER

ALFA BOND KOHLHAUER

Innowacyjne rozwiązania ekranów akustycznych

Z ofertą kompleksowych systemów ochrony przed hałasem firma ALFA BOND KOHLHAUER weszła na rynek polski w 2006 roku. Wykorzystujemy potencjał i doświadczenie jednego z największych w Niemczech producentów ekranów akustycznych, firmy R. Kohlhauer GmbH, wykonującej ekrany w oparciu o najwyższej klasy rozwiązania i materiały.

WOLF & MÜLLER

WOLF & MÜLLER

Kompetenz rund ums Bauen

Grupa WOLFF & MÜLLER zatrudniająca 1.600 pracowników w 19 zakładach jest obecna w Niemczech wszędzie tam, gdzie poszukuje się wyspecjalizowanych rozwiązań zapewniających wysoką efektywność:

  • w inżynierii budowlanej i mostowej,
  • budownictwie ziemnym i drogowym,
  • w budownictwie podziemnym oraz
  • w budownictwie trwałym.
WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. jest jedną z najlepiej rozpoznawanych, tak w Polsce, jak i Europie, firm oferujących systemy oznakowania drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie 25 lat swojej działalności firma wdrożyła do branży drogownictwa szereg unikalnych produktów oraz innowacji technologicznych, które spełniają najwyższe standardy norm europejskich.

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.  Utworzona została w 1994 roku (ówczesna nazwa CoolAr Sp. z o.o.). Przedmiotem działalności spółki od początku jej istnienia było świadczenie usług w zakresie zarządzania ruchem komunikacyjnym w centrach miast, projektowania i organizacji Stref Płatnego Parkowania (SPP), jak również dostosowanie ich do współczesnych uwarunkowań w zakresie miejskiej inżynierii ruchu.

Spółka aktywnie działa również w segmencie parkingów zamkniętych i wielopoziomowych, zlokalizowanych głównie przy obiektach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych, oferując pomoc przy ich projektowaniu, organizacji i zarządzaniu.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Ochrony Środowiska

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych, a także inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych w tej dziedzinie.

MT Targi Polska Sp. z o.o.

MT Targi Polska Sp. z o.o.

MT Targi Polska Sp. z o. o jest wiodącym organizatorem imprez targowych.
Misją MT Targi Polska Sp. z o. o jest efektywne, precyzyjne i mierzalne dotarcie z informacją o ofercie do właściwych grup docelowych. Wartości MT Targi to: wiarygodność, jakość i profesjonalizm oraz dynamiczny rozwój. Efektem przestrzegania tych wartości jest rzetelna, uzupełniana z każdym rokiem oferta targowa o najwyższej jakości, spełniająca oczekiwania klientów.

Aries Motor - Honda dealer Warszawa

Aries Motor - Honda dealer Warszawa

Firma Aries Motor sp. z o. o to polsko - japońska firma, która istnieje od 1991 roku. W latach 1991 - 1993, przed powstaniem Honda Poland był to główny importer samochodów Honda na krajowy rynek.  Aries Motor Sp. z o.o  jest obecnie jedną z  najbardziej znanych firm dealerskich w Warszawie i regionie.

Personel Aries Motor szkolony jest i nadzorowany przez japońskich specjalistów. Kwalifikacje i doświadczenie załogi przyniosły firmie zaufanie Klientów, czego dowodem są takie wyróżnienia jak: I miejsce w rankingu Najwyższy Współczynnik Satysfakcji Klienta, I miejsce w kategorii Mechanik Roku oraz IV miejsce w Ogólnoeuropejskim konkursie organizowanym przez Honda EUROPE.

Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o.

Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o.

LEHMANN + PARTNER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (woj. wielkopolskie) powstała w 2001r. Jest wiodącym przedsiębiorstwem w branży pomiarów drogowych. Realizuje projekty na terenie całej Polski. Blisko 15-letnie doświadczenie w branży owocuje realizacją usług na najwyższym poziomie. Indywidualne podejście do każdego klienta oraz szeroki wachlarz najwyższej jakości produktów i usług to jedne z największych priorytetów firmy.

SEMPRE Farby

SEMPRE Farby

FARBY  TYNKI   DOCIEPLENIA   KLEJE

Firma SEMPRE Farby jest polskim producentem tynków cienkowarstwowych, farb elewacyjnych i wewnętrznych, kompletnych  systemów ociepleń oraz produktów do renowacji obiektów zabytkowych. Oferta firmy SEMPRE Farby skierowana jest zarówno dla Profesjonalistów, jak i Klientów indywidualnych. Obejmuje ponad 100 produktów, sprzedawanych pod markami SEMPRE, SEMPRE ESPERTO i SEMPRE PREMIO.