Jak dobrze zaprojektować SPP ... czyli o VIII Konferencji „Problemy w Strefach Płatnego Parkowania” w Grudziądzu

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

S Lazarczyk A RogalinskaSylwia Łazarczyk, Dyrektor ZDM w Grudziądzu podczas wywiadu z red. Anną Rogalińską

O VIII Konferencji „Problemy w Strefach Płatnego Parkowania” rozmawiamy z Sylwią Łazarczyk, pomysłodawczynią cyklu konferencji, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.

 

Pani Dyrektor organizowane przez Panią konferencje mają już swoją wieloletnią historię. W miarę upływu czasu miasta zmieniają. Jak zmieniła się rzeczywistość parkingów miejskich?

Tak, to już VIII konferencja w Grudziądzu i ciągle mamy o czym rozmawiać i ciągle mamy (niestety) problemy do rozwiązywania …

Dobre pytanie o rzeczywistość parkingową, i co najciekawsze można zadawać je w nieskończoność, gdyż przestrzeń w miastach zmieniania się ciągle. Skupiając się jednak na samych parkingach... Dynamika przyrostu samochodów jest tak duża, że zarządcy stref nie nadążają z organizacją przestrzeni parkingowej w stosunku do rosnących potrzeb. Jako zarządcy dróg mamy wielkie wyzwanie ponieważ obszaru do parkowania nie przybywa, a samochodów tak. Jest to wyzwanie, z którym można sobie poradzić jedynie działając globalnie. Mam tutaj na myśli współpracę między zarządcami stref, ministerstwem, transportem publicznym, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań parkingowych i ochronę środowiska. To wszystko razem może doprowadzić do „dobrze zaprojektowanej strefy płatnego parkowania” czyli wymuszającej rotację pojazdów.

Co uważa Pani za największy sukces konferencyjnych spotkań i toczonych przez lata dyskusji nad sprawnym zarządzaniem Strefami Płatnego Parkowania?

Nie wiem czy można to postrzegać jako sukces, ale stworzyliśmy swojego rodzaju „rodzinę parkingową”. Osobiście cieszę się, że poza stałymi uczestnikami zawsze ktoś do nas dołącza. Z roku na rok jest nas coraz więcej. W zeszłym roku w konferencji uczestniczyło 150 osób. Ponieważ branża jest bardzo dynamiczna, zawsze mamy o czym rozmawiać. Duża liczba uczestników powoduje, że możemy wspólnie rozwiązywać nasze problemy. Rozmowy w kuluarach są niezastąpione.

Czy Pani zdaniem zmienił się społeczny odbiór działalności SPP- czy z większym zrozumieniem podchodzimy do regulaminów, które towarzyszą takim strefom?

Jeśli chodzi o odbiór społeczny to myślę, że większość osób wie, że trudno byłoby funkcjonować bez SPP. Ja u siebie w Grudziądzu już od kilku lat obserwuję takie zjawisko, że to mieszkańcy przychodzą i proszą o poszerzenie obszaru strefy płatnego parkowania. Nie wymyślono jeszcze skuteczniejszej metody na organizowanie obszarów ze znacznym deficytem miejsc parkingowych jak właśnie utworzenie funkcjonalnej SPP.

Każda z organizowanych przez Panią konferencji ma w programie jakiś „gorący” temat. Jakie zagadnienie może podnieść atmosferę rozmów podczas VIII Konferencji „Problemy w Strefach Płatnego Parkowania”?

Przede wszystkim zmiany, które zachodzą w przepisach, w tym RODO. Tutaj wielkie podziękowanie za życzliwość Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, że możemy liczyć na udział ich przedstawicieli w naszej konferencji, co znacznie ułatwia współpracę między nami. Będą mogli osobiście usłyszeć głos kilkudziesięciu samorządów o tym, co nas „boli” w przepisach. Ponadto na naszych konferencjach zawsze jest przedstawiona przynajmniej jedna strefa z Polski, która wprowadziła jakieś ciekawe rozwiązania.

Czy są problemy związane z SPP, które można przewidzieć czyli o których już dziś można powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości staną przed zarządcami miejskich dróg?

U ich podłoża leży nacisk na ochronę środowiska. Przepisy, przepisy i jeszcze raz przepisy. Mamy co poprawiać. Przewidzieć się nie da wszystkiego, ale myślę, że „tematów – problemów” niestety nie zabraknie do omawiania przez kilka kolejnych konferencji.

Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i życzę wszystkim Uczestnikom udanej konferencji. Wnioski ze spotkania z przyjemnością udostępnimy Czytelnikom na portalu ViaExpert .

Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam wraz z całą bracią parkingową do udziału w naszych konferencjach.

Z Sylwią Łazarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu rozmawiała Anna Rogalińska