O drogach betonowych w gronie naukowców, zarządców i przedsiębiorców czyli II Podlaska Konferencja Drogowa

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

 

I - część rozmowy red. Anny Rogalińskiej z prof. dr hab. inż. Michałem Bołtrykiem
II - część rozmowy red. Anny Rogalińskiej z prof. dr hab. inż. Michałem Bołtrykiem
Marek Surowiec, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii GRUPA OŻARÓW S.A. oraz dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej Politechnika Białostocka w rozmowie z red. Anną Rogalińską

Czy drogi betonowe są trwałym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwiązaniem? Pomocne w odpowiedzi na to pytanie były referaty zaprezentowanych podczas II Podlaskiej Konferencji Drogowej, która odbyła się na Politechnice Białostockiej.

Organizatorami II Podlaskiej Konferencji Drogowej „BETONOWE drogi w Polsce” byli: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Podlaskiego, Rektora Politechniki Białostockiej, Prezydenta Miasta Białegostoku, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był patronem medialnym konferencji.

 

Podczas II Podlaskiej Konferencji Drogowej zaprezentowano optymalne rozwiązania dla dróg o nawierzchni z betonu cementowego. Mówiono m.in. o wpływie kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, modyfikacji betonu nawierzchniowego domieszką emulsji bitumicznej oraz o nowoczesnych technologiach wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych. W spotkaniu, które odbyło się w auli Politechniki Białostockiej wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, firm wykonawczych oraz liczne grono studentów uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z organizatorami i uczestnikami II Podlaskiej Konferencji Drogowej „BETONOWE drogi w Polsce”.dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechniki Białostockiej w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Krzysztof Barbachowski, z-ca dyrektora ds. inwestycji, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w rozmowie z red. Anną Rogalińską


dr inż. Marek Motylewicz, Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Michał Skrzypczyński, Dyrektor Handlowy CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1