Walne Zgromadzenie OIGD

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

walne zgromadzenie OIGDW dniu 26 kwietnia 2018 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców.

W dyskusji na temat waloryzacji cen, o problemach firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stosujących dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju prowadzonych robót, o braku pracowników, o trudnościach z dostawami kruszyw a także o wielu innych ważnych problemach naszej branży wzięli udział m.in. Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, Pan Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Iwona Stępień-Kotlarek Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pan Prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Pan Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych. Swoimi uwagami co do stanu polskiego drogownictwa oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami Walnego Zgromadzenia również przedstawiciele stowarzyszeń branżowych z którymi Izba ściśle współpracuje: Pan Jan Styliński Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Pan Andrzej Wyszyński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.  

Oprócz podjęcia wielu istotnych uchwał i przyjęcia wolnych wniosków, odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, podczas której zostało wybrane Prezydium Rady w składzie:

  • Prezydent Izby Krystyna Łazarz PRD NOWOGARD S.A. Nowogard
  • Wiceprezydent Izby Franciszek Kosiorowski Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów
  • Wiceprezydent Izby Waldemar Ostrowski PLANETA Sp. z o. o. Warszawa
  • Członek Prezydium Mieczysław Chmielewski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Zwoleń
  • Członek Prezydium Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. Krapkowice
  • Członek Prezydium Przemysław Klonowski Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski
  • Członek Prezydium Jan Malitowski Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Żródło materiału: OIGD.