Pokaz nowoczesnych rozwiązań technicznych i transfer wiedzy czyli … o targach AUTOSTRADA-POLSKA 2018 – I część relacji

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Wywiad I Stepien Kotlarek 2Tradycyjnie już Targi AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach to okazja do zaprezentowania osiągnięć branży drogowej. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert od lat relacjonuje to wydarzenie. Jest jednym z patronów medialnych.

W tym roku podczas trzech targowych dni ofertę przedstawili producenci oraz dystrybutorzy maszyn, sprzętu i materiałów do budowy nowoczesnych, trwałych dróg. Stoiska miały placówki naukowe, stowarzyszenia drogowe oraz media. W otwarciu tegorocznych targów uczestniczyli przedstawiciele władz resortu, samorządowcy, zarządcy dróg, obecni byli reprezentanci świata nauki i biznesu. Targi odwiedził Wiceminister Infrastruktury, Marek Chodkiewicz.

Podczas targów portal ViaExpert poprosił o wypowiedź Iwonę Stępień-Kotlarek, Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszone w wywiadzie zagadnienia nawiązywały do zorganizowanej debaty, której tematem była m.in rola dróg w rozwoju gospodarczym kraju.

Jak co roku zainteresowaniem osób uczestniczących w targach cieszyły się konferencje. Podczas jednej z nich Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Arcata Partners przedstawili raport „Firmy drogowe - ich kondycja, inwestycje, ryzyko i perspektywy. Wnioski z XV edycji Raportu o firmach drogowych”.

O najważniejszych konkluzjach dokumentu opowiada w wywiadzie dla portalu ViaExpert Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów przy udziale ekspertów branży przygotował konferencję „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”. Zgodnie z zamierzeniami organizatorów spotkanie było naukowym forum do wymiany opinii na temat diagnozowania różnych typów nawierzchni drogowych oraz prezentacją metod ich napraw. Mówiono m.in. o zastosowaniu badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni. W grupie zagadnień dotyczących metod napraw drogowych poruszono m.in. tematy związane z projektowaniem wzmocnień nawierzchni oraz technologiami remontów i przebudów. 

O problematyce konferencji portal ViaExpert rozmawiał z prof. dr hab. inż Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg I Mostów.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów.

Iwona Stępień-Kotlarek, Z-ca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z red. Anną Rogalińską


I - część rozmowy red. Anny Rogalińskiej z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


II - część rozmowy red. Anny Rogalińskiej z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w rozmowie z red. Anną Rogalińską


Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1