O duraBASt czyli … po co niemieckim drogowcom drogowy poligon doświadczalny?

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

bast 03O drogowym poligonie Federalnego Instytutu Badawczego BASt rozmawiamy ze Zbigniewem Taborem, wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego, który jako przedstawiciel PKD uczestniczył w uroczystym otwarciu duraBASt.

W październiku tego roku niedaleko Kolonii otwarto duraBASt czyli drogowy poligon badawczy Federalnego Instytutu Badawczego BASt. Uczestniczył Pan w tym wydarzeniu reprezentując – jako wiceprezes - Polski Kongres Drogowy.

Proszę powiedzieć czym jest takie „poletko doświadczalne” i jakie jest jego znaczenie dla rozwoju drogownictwa w Niemczech ?

Poligon został wybudowany niedaleko węzła Koeln-Ost, w pobliżu siedziby BASt w miejscowości Bergisch Gladbach. Na dużej powierzchni można tam znaleźć odcinki dróg o parametrach autostrady. Służyć one będą do badań w ramach prowadzonych w BASt projektów badawczych, m.in. używania różnych spoiw do budowy nawierzchni, poszukiwania wielofunkcyjnych drogowych materiałów budowlanych i kompozytów, umożliwiających wydłużenie trwałości. Częścią poligonu jest trasa referencyjna, służąca do sprawdzania i kalibracji przyrządów pomiarowych, pozwalających na mierzenie takich parametrów, jak równość podłużna, równość poprzeczna, przyczepność, tekstura i ogólny stan nawierzchni.

Czy Pana zdaniem badawczy poligon drogowy powinien powstać także w naszym kraju? Jakie instytucje czy stowarzyszenia mogą koordynować jego działalność?

Tego typy obiekt, bez wątpienia, powinien powstać również w Polsce. Badania konstrukcji dróg w naturalnej skali zapoczątkowali Amerykanie przeszło pół wieku temu. Mimo dużej wiedzy naukowej zgromadzonej na świecie dotyczącej materiałów i konstrukcji dróg, wciąż badania w naturalnej skali są odpowiedzią na poprawność przyjętej teorii. Koszty budowy dróg publicznych i ich utrzymania w skali kraju są ogromne. Nie można zatem sobie pozwolić na eksperymenty na „żywym organizmie”. W naszym kraju, podobnie jak w Niemczech, budowa takiego poligonu drogowego mogłaby zostać sfinansowana ze środków budżetu państwa. Administratorem i głównym użytkownikiem może być Instytut Badawczy Dróg i Mostów z możliwością udostępniania w celach naukowych wyższym uczelniom technicznym.

Czy widzi Pan zagadnienia drogowe, które mogą stać się tematem prac badawczych takiego poligonu?

W Polsce uporaliśmy się z koleinowaniem nawierzchni. Przed nami zadanie stworzenia długowiecznych dróg o zmniejszonym koszcie remontów i utrzymania. Pojawiają się nowe materiały np. asfalty wysokomodyfikowane, z których wykonane nawierzchnie nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane.

Współpracuje Pan– zarówno jako dyrektor ZDW w Katowicach, jak i wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego - z ekspertami z Niemiec. Jakie wymierne korzyści już dała ta współpraca (np. przy organizowaniu Śląskiego Forum Drogownictwa) i czy są plany dalszych wspólnych działań?

Drogownictwo w Polsce i w Niemczech ma podobne problemy techniczne. Organizowane corocznie Śląskie Forum Drogownictwa pozwala na wymianę doświadczeń, poznanie zagadnień, którymi zajmują się nasi zachodni sąsiedzi oraz „pozycjonowanie” naszej wiedzy w Europie. W ramach współpracy kilka lat temu pracownicy BASt wykonali dla nas obliczenia sprawdzające konstrukcji bardzo mocno obciążonej drogi wojewódzkiej w Bieruniu. Odcinek tej drogi został przebudowany. Bardzo ważnym elementem zarządzania drogami jest ich diagnostyka. Tutaj również korzystaliśmy z doświadczeń niemieckich. Obecnie dalej rozwijamy pozyskaną wiedzę o czym świadczy chęć naszych zagranicznych kolegów podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych. Dla przykładu podam inicjatywę opracowania metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowej.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Autor zdjęć: Zbigniew Tabor