Pługi przygotowane na pierwszy śnieg

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

Logo ZDWB120 pługów, solarek i posypywarek, zakontraktowane 6 tysięcy ton soli i pracujących 40 kamer są przygotowane na kolejną akcję „Zima”. Planowanie podróży ułatwia też specjalna strona internetowa oraz dyżurny telefon Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Wzorem ubiegłych lat każda droga wojewódzka otrzymała określony standard utrzymania. W najwyższym standardzie są utrzymywane drogi wojewódzkie o największym natężeniu ruchu: nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota, nr 240 Świecie-Tuchola i nr 552 Łysomice-Lubicz. Zakończyły się też prace przy serwisowaniu pojazdów zimowego utrzymania oraz sprawdzone zostało funkcjonowanie wszystkich kamer i stacji pogodowych. Warto jednocześnie podkreślić, że w przypadku 5 dróg, które znajdują się w trakcie modernizacji za ich utrzymanie będą odpowiedzialni wykonawcy zadań.

Kamery, czujniki i GPS-y

Działania związane z zimowym utrzymaniem dróg ułatwia działający od dwóch lat system elektronicznej ewidencji i zarządzania drogami. Pojazdy biorące udział w akcji „Zima” zostały wyposażone w GPS pozwalający na dokładne monitorowanie pokonywanej trasy, czujniki posypu, które rejestrują ilość zużytego materiału oraz czujniki rejestrujące czas pracy pługa.

Elektroniczny system zarządzania i ewidencji to także ponad 40 kamer na drogach wojewódzkich. By podjąć decyzję o wysłaniu sprzętu nie trzeba już czekać na informację od drogomistrza. Jeszcze większe znaczenie mają stacje meteorologiczne – na drogach wojewódzkich Kujaw i Pomorza pojawiło się 9 takich urządzeń. Na bieżąco rejestrują istotne zmiany temperatury, co ułatwia między innymi oszacowanie ryzyka wystąpienia gołoledzi lub innych niebezpiecznych zjawisk.

W siedzibie ZDW w Bydgoszczy i wszystkich oddziałach rejonowych uruchomione zostały punkty informacyjno-dyspozycyjne, które udzielają bieżących informacji a stanie dróg oraz ich przejezdności (telefony dyżurne: Bydgoszcz - 52-345-33-17, Toruń - 56-664-40-35, Włocławek - 54-231-28-50, Inowrocław - 52-355-07-11, Tuchola - 52-336-12-20, Wąbrzeźno - 56-688-13-73, Żołędowo - 52-381-37-01). Od poniedziałku (13 listopada) można również korzystać z numeru dyżurnego dla całego województwa 666-306-898. Poza tym uruchomiona została strona internetowa pokazująca stan nawierzchni i przejezdność poszczególnych dróg w okresie zimowym – http://geoportal.zdw-bydgoszcz.pl/ (zakładka „Utrudnienia zimowe”)

W przypadku intensywnych opadów na naszej stronie internetowej na bieżąco będziemy informować kierowców o liczbie pracującego sprzętu i ewentualnych znacznych utrudnieniach w ruchu. –  Dysponujemy coraz lepszym sprzętem i możemy coraz szybciej reagować na niekorzystne zjawiska pogodowe – mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. – Warto jednak pamiętać, że nasze działania podejmujemy na podstawie prognoz pogodowych. Te nie zawsze przewidują wszystkie zjawiska. Dlatego wspólnie z innymi zarządcami dróg oraz policją apelujemy, by dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.  W trakcie intensywnych opadów  i ujemnych temperatur, nawet gdy na drogach pracuje nasz sprzęt, nie uzyskamy takich parametrów stanu nawierzchni jak latem.

Jedź ostrożnie

Każdy kierowca w czasie intensywnych opadów połączonych z niską temperaturą przed podróżą powinien upewnić się, że jego trasa jest przejezdna. Mając problem z podjechaniem pod wzniesienie nie warto ryzykować. W takim wypadku należy od razu powiadomić zarządcę drogi oraz zjechać na pobocze lub parking, aby zapewnić przejazd sprzętu zimowego utrzymania dróg. Zablokowanie drogi przez samochód ciężarowy powoduje tworzenie się zatorów i utrudnia pracę pługów i solarek. Nie powinno się wyprzedzać pracującego sprzętu zimowego utrzymania. Przed nadejściem pierwszych opadów warto wymienić opony na zimowe, sprawdzić stan hamulców. Na drodze należy dostosować prędkość do szybko zmieniających się warunków pogodowych. Po raz kolejny apelujemy do kierowców, aby poważnie traktowali nasze ostrzeżenia o trudnych warunkach pogodowych. Pojawienie się takiej informacji może oznaczać, że podróż zajmie zdecydowanie więcej czasu i lepiej skorzystać z komunikacji publicznej lub przełożyć wyjazd. W przypadku dłuższych podróży należy brać pod uwagę możliwość awarii pojazdu i oczekiwania w trudnych warunkach na pomoc.

Akcja „Zima 2017/18 w liczbach

- 1726 kilometrów dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem

- 120 pługów, solarek i ładowarek może pracować jednocześnie na drogach wojewódzkich

- 9 procent wynosi nachylenie najbardziej stromego podjazdu na drodze wojewódzkiej nr 557 (Lipno-Rypin) w miejscowości Nadróż (powiat rypiński) 7 procentowe podjazdy występują na DW nr 244 w Strzelcach Górnych (powiat bydgoski) oraz na DW nr 534 w Golubiu-Dobrzyniu.

- 6 mln zł przeciętnie kosztuje zimowe utrzymanie dróg

- 3825 ton soli zużyto podczas ubiegłej zimy

- 38 posypywarek gotowych do akcji

- 73 pługi ( w tym 3 wirnikowe i 14 ciężkich)

- 25 bezpiecznych dla środowiska magazynów i składowisk soli oraz piasku

Źródło: ZDW Bydgoszcz