Był wielkim budowniczym małopolskich dróg, ale również budowniczym pozytywnych relacji międzyludzkich …

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Debata 01Marzena Stech podczas seminarium, towarzyszącego "Turniejowi drogowców i samorządowców w halowej piłce nożnej im. Grzegorza Stecha”, który odbył się w Dobczycach.

Zapraszamy na rozmowę z Marzeną Stech. W wywiadzie - o zmarłym przed 3 laty wybitnym drogowcu, Grzegorzu Stechu oraz o działalności społecznej Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”.

Fundacja, którą Pani kieruje nosi nazwę: Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży". Inicjatorem jej powołania był Pani śp. Mąż. Jakie cele stawiał Grzegorz Stech przed Fundacją i co z Jego wizji udało się Pani w ciągu 3 lat pracy społecznej urzeczywistnić?

Grzegorz był nie tylko znakomitym fachowcem w dziedzinie drogownictwa, wielkim budowniczym małopolskich dróg, ale również budowniczym pozytywnych relacji międzyludzkich.

W każdym człowieku umiał dojrzeć pozytywne cechy, jakieś predyspozycje, talenty, które mogły być przydatne w życiu społecznym. Był przekonany, że odpowiednim wsparciem można z drugiego człowieka wydobyć jego najpiękniejsze cechy, a motywując do pracy poprzez pomoc w przezwyciężeniu różnorakich trudności -  pomóc mu w osiągnięciu sukcesu.

Celem fundacji o której marzył i której chciał się oddać przez kolejne lata swojego życia zawodowego i społecznego było wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu talentów, wspieranie w nauce. Szczególnie interesowali Go młodzi ludzie z tzw. strefy ubóstwa, dzieci uzdolnione, chętne do nauki, pracowite, ale pozbawione szansy na kształcenie z racji ograniczonych możliwości - m.in. materialnych.

Marzył Mu się system pomocy stypendialnej dla przyszłych adeptów drogownictwa, który umożliwiałby im pełne wykorzystanie czasu na naukę. Z drugiej strony chciał wspomagać, nagradzać tych, którzy się uczą pomimo trudności, jakie napotykają w życiu.

Co uważa Pani za największy sukces Fundacji?

Przede wszystkim rozpoczęcie wokół Fundacji procesu integracji środowiska drogowo-mostowego.

Fundacja, aby pomagać, musi zdobywać środki. Przekonanie innych do naszych idei to trudna sprawa. Jesteśmy już obecni w środowisku drogowo-mostowym, gdzie jest coraz więcej osób wspierających. Dzięki ich zaangażowaniu, pomocy i empatii osiemnaścioro dzieci mogło wyjechać na swój pierwszy w życiu pełny, dwutygodniowy wypoczynek w ramach projektu „Podaruj dzieciom wakacje”. Fundacja zakupiła laptop, drobne elementy wyposażenia domowego oraz pomoce szkolne dla dwóch uzdolnionych, pracowitych sióstr, którym los odebrał oboje rodziców. Fundacja umożliwiła również podniesienie kompetencji zawodowych (studia podyplomowe) dwóm osobom.

Planów i pomysłów mamy bardzo wiele. Oprócz naszych sztandarowych projektów, w odpowiedzi na liczne prośby i sugestie, planujemy w przyszłym roku zorganizowanie w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie uroczystej Mszy Świętej w intencji drogowców i ich rodzin. Marzy nam się koncert jednego z uznanych chórów.

Grzegorz Stech był wybitnym drogowcem, zasłużonym dla regionu i dla kraju. Czy w cele Fundacji wpisane są także działania związane z drogownictwem?

Fundacja aspiruje do zdobycia w przyszłości statusu fundacji polskich drogowców: Chcemy integrować środowisko, kształtować pozytywny wizerunek drogowca, edukować społeczeństwo w najważniejszych kwestiach, związanych z drogownictwem. Służy temu min. zorganizowany z inicjatywy naszej Fundacji przez Polski Kongres Drogowy „Turniej drogowców i samorządowców w halowej piłce nożnej im. Grzegorza Stecha”. Pierwsza edycja odbyła się w tym roku i była połączona z seminarium nt. kształtowania pozytywnego wizerunku środowiska drogowego. Czynimy starania, by kontynuować tę - w naszym przekonaniu - bardzo cenną inicjatywę. Chcemy, aby coroczne turnieje, odbywające się w marcu, stały się ważnymi wydarzeniami w życiu społeczności drogowej, by stały się świętem drogowców i samorządowców, platformą wymiany doświadczeń, ważnych uwag oraz rozwiązywania problemów, związanych z codzienną współpracą zawodową. Wierzę, że będzie brało w nim udział wiele drużyn z całej Polski, reprezentujących różne dziedziny życia drogowo-mostowego: od projektantów, przez wykonawców, po zarządców dróg wszystkich szczebli. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią nam włączenie do akcji „Podaruj dzieciom wakacje” jeszcze liczniejszej grupy młodzieży, a także wkroczenie w etap fundowania stypendiów dla utalentowanych studentów - przyszłych drogowców i mostowców.

Celem Fundacji jest również pielęgnowanie pamięci Grzegorza Stecha, wieloletniego dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, pomysłodawcy, współzałożyciela i pierwszego prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Był jednym z inicjatorów powołania, a następnie przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Kongresu Drogowego, był przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, współzałożycielem „Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego Inżynierii Lądowej” pomiędzy Politechniką Krakowską, Województwem Małopolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz EKKOM Sp. z o.o.

Grzegorz Stech był człowiekiem wielkiej charyzmy, doskonałym kierownikiem jednostki samorządowej i – jak nazwał Go Marszałek Marek Sowa – wielkim budowniczym Małopolski, honorowym obywatelem Gminy Dobczyce i Gminy Sękowa.Odznaczony został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, był honorowym członkiem Ogólnokrajowej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Otrzymał nagrodę specjalną Pontifex Cracoviensis 2013 za całokształt pracy zawodowej, a zwłaszcza za nowatorskie rozwiązania w realizacji ponad 100 obiektów inżynieryjnych i mostowych w Małopolsce. W uznaniu zasług Prezydent RP wyróżnił Go 3 maja 2013 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mój śp. Mąż, zdaniem bardzo wielu osób, na tę pamięć zapracował swoimi życiowymi dokonaniami drogowca oraz postawą pełną drogowej pasji. Tablice pamiątkowe, upamiętniające Jego osobę pojawiły się na obiektach drogowych i mostowych Małopolski, na moście w Sękowej, Ropicy Górnej, na moście w ciągu obwodnicy Dobczyc oraz na obwodnicach miasta Chełmek i miasta Bobowa. Wierzę, że staną się - albo już się stały - symbolem epoki wielkiego rozwoju drogownictwa w naszym kraju.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Bardzo pięknie dziękuję za zainteresowanie i za ten wywiad. 

Rozmawiała: Anna Rogalińska


O "Turnieju drogowców i samorządowców w halowej piłce nożnej im. Grzegorza Stecha” i towarzyszącym mu seminarium w relacjach na portalu ViaExpert:

Samorządowcy i drogowcy na jednym boisku w Dobczycach

Jak cię widzą, tak cię piszą czyli ... jak kształtować pozytywny wizerunek drogowca

 

O Fundacji Grzegorza Stecha: "Pomagamy zdolnej młodzieży"

fundacja