Zakład Technologii Nawierzchni IBDiM - działania na rzecz poprawy jakości polskich dróg

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim
Cz.I rozmowy Anny Rogalińskiej z prof. nadzw. IBDiM dr hab. inż. Adamem Zofką
Cz.II rozmowy Anny Rogalińskiej z prof. nadzw. IBDiM dr hab. inż. Adamem Zofką

W zakresie działalności Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jest projektowanie nawierzchni podatnych drogowych i mostowych, projektowanie mieszanek mineralno- bitumicznych. Prace obejmują także badania materiałów (lepiszczy, dodatków, farb, emulsji), modyfikacje lepiszczy i mieszanek mineralno- bitumicznych oraz wykorzystanie materiałów wtórnych. Dzięki powstającym tu rozwiązaniom, dzięki działalności badawczej możliwa jest poprawa jakości i bezpieczeństwa polskich dróg. Na liście osiągnięć Zakładu Technologii Nawierzchni IBDiM można znaleźć m.in. „Opracowanie zaleceń wykonania cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni z zastosowaniem granulatu gumowego - Ekogumofalt o zmniejszonej hałaśliwości i twardości (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka), „Opracowanie i wdrażanie do produkcji i stosowania asfaltu modyfikowanego do emulsji asfaltowych” (Zenon Szczepaniak), „Opracowanie zasad wykonywania nawierzchni z mieszanek SAM i z mieszanek o nieciągłym uziarnieniu/Instrukcje, Informacje, Zeszyt 49 i 50 IBDiM/(Marian Pałys).


Zobacz listę ważniejszych osiągnięć w pracach Zakładu Technologii Nawierzchni IBDiM

Na temat działalności Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz wykorzystywanej do badań aparatury rozmawiamy z Kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim oraz z dr hab. inż. Adamem Zofką.

KameraViaexpert_long_1
Przygotowała: Anna Rogalińska

Zdjęcia:ViaExpert