Instytut Badawczy Dróg i Mostów - podsumowanie osiągnięć minionego roku i plany badawcze na 2014

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

IBDiMLaboratorium mobilne IBDiM - System Pomiaru Infrastruktury Drogowej (SPID)

Jakie przełożenie na działalność Instytutu Badawczego Dróg i Mostów będzie miało przyznanie placówce w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii "A"?

Dlaczego projekty innowacyjne związane z nowatorskimi technologiami mają tak wielkie znaczenie dla rozwoju drogownictwa i mostownictwa?

Jakie będą priorytety w działalności IBDiM w 2014 roku?

Zapraszamy na rozmowę z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
KameraViaexpert_long_1
„W Polsce będą dwa ważne programy, które będą realizowane w perspektywie 2014 - 2020: Program Infrastruktura i Środowisko, który będzie nastawiony na budowę dróg ekspresowych i obwodnic i drugi program, Inteligentny Rozwój, nastawiony na to, by przedsiębiorcy uzyskali przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej (…) Jednostki naukowe mogą odnaleźć się zwłaszcza w tym drugim programie – Programie Inteligentny Rozwój. Zastanawiałem się nad tym, że Program Infrastruktura i Środowisko powinien być spójny z Programem Inteligentny Rozwój, ponieważ to, co zostanie opracowane w ramach programu Inteligentny Rozwój powinno być wdrażane w programie Infrastruktura i Środowisko. Potrzebne więc są pewne zmiany, np. w specyfikacjach przetargowych tak, by można było w nich wprowadzać nowe rozwiązania, nowe materiały, nowe wyroby, które do tej pory nie były stosowane. Wtedy oba programy będą dawały możliwość zwiększenia innowacyjności Polski w skali międzynarodowej.”

 

Przygotowała: Anna Rogalińska